Rozwód i apostazja

Dzisiejsza Ewangelia mówi o liście rozwodowym, który Mojżesz, "ze względu na zatwardziałość serc", zezwolił Izraelitom dawać ich żonom.

I w Septuagincie i w Nowym Testamencie "list rozwodowy" (hebr. sefer keritut) oddaje się słowami biblion apostasiou (w Mt 5,31 bez biblion). Oczywiście z historycznego punktu widzenia termin ten i rzeczywistość, którą określa nie mają nic wspólnego z apostazją tak jak ją od bardzo dawna rozumiemy w Kościele. Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w sensie duchowym ma bardzo dużo. Z apostazją i z jej duchowymi konsekwencjami.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.