Rubryka w „Te Deum laudamus”

Właśnie skończyliśmy odmawiać wigilię I niedzieli Adwentu. To bardzo poruszające nabożeństwo. Bracia w zamkniętej bazylice gromadzą się na wspólnym śpiewie psalmów i pieśni starotestamentalnych. Towarzyszy nam niekiedy (lecz nie tym razem) Henryk Krawczyk, wspaniały organista i przyjaciel.

Ilekroć jednak odprawiamy wigilię, tylekroć między wersetami "Te Deum" zgrzyta mi rubryka, którą można znaleźć we współczesnym brewiarzu: "Następującą część hymnu można według uznania opuścić". Sprawdziłem kiedyś, jak to z tą rubryką było w przeszłości. Otóż, w wiekach minionych, dwa wersy wcześniej znajdowała się uwaga zanotowana czerwoną czcionką, ale brzmiała zgoła inaczej:"Sequens versus dicitur flexis genibus". 

Kto mądry niech sobie przełoży. Dla tych, których łaciną nie katowano, zaznaczę tylko, że ostatnie trzy słowa oznaczają nie tyle: "według uznania opuścić", co "mówi się zgiąwszy kolana". 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.