Rusza kurs liturgiczny w PS-PO

Począwszy od 1 października, przez 40 kolejnych dni w serwisie PS-PO prezentowany będzie konkretny symbol liturgiczny. Czytelnicy dowiedzą się między innymi o rodzajach błogosławieństw, ołtarzu, atrybutach świętych.

Znaleźć można też ciekawe informacje o dzwonach, hostii, kadzidle czy muzyce, która nieodłącznie towarzyszy liturgii. Autorem całego cyklu jest znany liturgista ks. prof. Bogusław Nadolski TChr.

Wszystkie części kursu będą udostępniane na Facebook’u, na profilu Opactwa, PS-PO, i Ojca Leona Knabita OSB.

— Oczywiście, jak za każdym razem, zachęcamy do dzielenia się taką inicjatywą ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi oraz do udostępniania poszczególnych symboli na swoim profilu na Facebooku. Abyście mogli jak najlepiej wejść w świat liturgii i w pełni go zrozumieć, na czas trwania kursu zawiesimy publikowanie tekstów w poszczególnych działach PS-PO (z wyjątkiem bloga Ojca Leona). Świetlica Modlitewna będzie działała normalnie i bez zakłóceń.

Ufamy, że przyjmiecie zaproszenie do świata liturgii i zechcecie poznać go lepiej i pełniej. Po takim kursie uczestnictwo w Mszy Świętej czy jakimkolwiek innym nabożeństwie przestanie być jedynie nudnym powtarzaniem formułek, a przeobrazi się w niezwykłe wydarzenie, niepowtarzalną ucztę i okazję do bliskiego kontaktu z Bogiem.

Już jutro pierwszy z symboli – ksiądz profesor wyjaśni znaczenie słowa absolucja.

Redakcja PS-PO

Zobacz także