Rzecz o Gwieździe

Z okazji 10 lecia istnienia Scholi Teatru Węgajty został ponownie zaprezentowany dramat liturgiczny "Rzecz o Gwieździe". Spektakl odbył się w wigilię Objawienia Pańskiego, 5 stycznia w kościele oo. Dominikanów przy ulicy Freta w Warszawie. Dramat był częścią 4-godzinnego Matutinum Wigilii Epifanii odśpiewanego uroczyście wraz ze scholą ze Służewa.

Spektaklowi towarzyszyło spotkanie, które odbyło się 6 stycznia w Klubie Inteligencji Katolickiej, na którym dyskutowano o liturgii, jej formach i funkcjonowaniu we współczesnym świecie. Dyskusję prowadził antropolog kultury Wojciech Michera.

Rozpoczęcie pracy w 1994 roku nad dramatem liturgicznym Ordo Stellae czyli Rzecz o Gwieździe było początkiem Scholi Teatru Węgajty. Pierwsza realizacja spektaklu miała miejsce w kościele parafialnym w Nowym Kawkowie na Warmii w styczniu 1995 roku. Od tamtego czasu upłynęło 10 lat wypełnionych pracą, w czasie których Schola spotykała wielu artystów, naukowców, duchownych i sympatyków co owocowało wspólną refleksją nad współczesnym i historycznym spotkaniem przestrzeni dramatu i liturgii. Rekonstruowano dramaty, prowadzono badania, organizowano sesje, warsztaty, wyprawy i badania. W latach 1996 – 2004 przeprowadzono projekt ImoDaL (International Meetings on Drama and Liturgy).

http://www.ruah.pl/artykul.php/aWQ9MjMmcD0yOA

http://www.e-teatr.pl/repertuar/480,teatr.html

 

 

Zobacz także