Rzeszów: Maryjny koncert Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

Chór Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wystąpi w najbliższą niedzielę, 7 maja 2017 roku w kościele Dominikanie Rzeszów po Mszy świętej o godz. 13:00. Chór pod dyrekcją Ewy Kieres zaprezentuje wybrane maryjne utwory ze swojego repertuaru: cykl pieśni J. Brahmsa „Marienlieder”, „Sicut lilium inter spinas” M. Raczyńskiego oraz „Ave maris stella” E. Griega.

Św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater (45) pisał: Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Bogarodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin — podobnie jak apostoł Jan — „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego Ludzkie i chrześcijańskie „ja”: „wziął Ją do siebie”. Stara się on w ten sposób wejść w zbawczy zasięg tej „macierzyńskiej miłości”, poprzez którą Matka Odkupiciela „opiekuje się braćmi swego Syna” i „współdziała w ich rodzeniu i wychowywaniu” wedle tej miary daru, jaka każdemu jest właściwa z mocy Ducha Chrystusowego. Tak też realizuje się owo macierzyństwo wedle Ducha, jakie stało się udziałem Maryi pod Krzyżem i w Wieczerniku.

mw

Zobacz także