Rzeszów: sympozjum o historii sztuki sakralnej

O historii sztuki sakralnej na Rzeszowszczyźnie i wpływie budownictwa sakralnego na rozwój regionu dyskutowali w Rzeszowie historycy i architekci z całej Polski. Zorganizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim sympozjum "Sztuka sakralna XIX i XX wieku - metodologia i perspektywy" zgromadziło znawców sztuki sakralnej z całej Polski.

Spotkanie zorganizowały wspólnie Instytut Sztuk Pięknych i Instytut Historii Uniwersystetu Rzeszowskiego. To pierwsza tego rodzaju specjalistyczna inicjatywa na tej uczelni.

Podczas obrad naukowcy skupili się na omówieniu historii i obecnego stanu budownictwa sakralnego na Rzeszowszczyźnie. Wskazali na ogromny wpływ, jaki w jego rozwoju miała działalność abp. Ignacego Tokarczuka, który w okresie PRL-u na terenach obecnej metropolii przemyskiej bez zgody władz zdecydował o powstaniu prawie 400 świątyń. – Tradycja współczesnego budownictwa sakralnego na naszym terenie, rozwinięta przez arcybiskupa Tokarczuka, obliguje nas do zainteresowania się tą dziedziną – stwierdziła Grażyna Ryba z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W spotkaniu wzięło udział wielu znawców historii sztuki sakralnej. Każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie. Są wśród nich kapłani, architekci i historycy. W sympozjum uczestniczyły także osoby, które na co dzień pomagają w decyzji, jak będzie wyglądała powstająca świątynia.

Prof. Konrad Kucza – Kuczyński z Politechniki Warszawskiej, znany architekt i pracownik naukowy, projektant wielu kościołów uważa, że takie konferencje są potrzebne. – To dobra okazja, by spróbować ocenić współczesną sztukę sakralną, która podobnie jak architektura innego rodzaju, może być piękna lub kiczowata. Mam nadzieję, że wnioski z wystąpień i dyskusji staną się inspiracją dla uczestników sympozjum – dodał prof. Kucza-Kuczyński.

 

Zobacz także