Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie

Gietrzwałd to wieś leżąca na południowy zachód od Olsztyna na trasie do Ostródy. Wydarzeniem, które przemieniło życie tej niewielkiej miejscowości były objawienia Matki Bożej w 1877 r., kiedy proboszczem parafii był ksiądz Augustyn Weichsela.

Świątynia, którą możemy tu zwiedzać, została zbudowana w XV wieku. Konsekrowano ją w ok. 1500 roku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii. Kościół był wiele razy przebudowywany. Kształt, który możemy dziś podziwiać, świątynia uzyskała po objawieniach. Od 13.VIII.1945 roku kustoszami sanktuarium gietrzwałdzkiego są kanonicy Regularni Laterańscy z Krakowa.Od momentu budowy świątyni wśród mieszkańców Gietrzwałdu rozwinął się kult Maryjny. Tu znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, który powstał w XVI wieku.

Objawienia gietrzwałdzkie trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Matka Boża objawiła się prostym, wiejskim dzieciom: trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Obie pochodziły z niezamożnych rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku.

Objawiania miały ogromny wpływ na życie wszystkich mieszkańców Warmii. Objawienia i liczne cuda, jakiego nich następowały przyczyniły się do podniesienia świadomości religijnej wiernych, spowodowały wiele nawróceń. Ponieważ wiernych pielgrzymujących do Gietrzwałdu stale przybywało, konieczne było, aby rozbudować sanktuarium. Rozbudowa nie zniszczyła jednak charakteru świątyni – pozostawiono w niej wszystkie stare obrazy i malowidła.

Z pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8 września 1877 roku źródełka pielgrzymi od 127 lat czerpią wodę, którą przynosiła ulgę cierpiącym i liczne uzdrowienia. Droga prowadząca do tego źródełka nazywana jest Aleją Różańcową. Znajduje się przy niej piętnaście Kapliczek Różańcowych. Aleja wiedzie ku figurze Niepokalanej
Dziewicy.Nad źródełkiem znajdują się trzy marmurowe płaskorzeźby, ukazujące Mojżesza, dotykającego laską skałę, z której wytrysnęła woda i Izraelitów, pijących wodę na pustyni.

W tym roku obchodzona jest 130 rocznica objawień gietrzwałdzkich.

Informacje pochodzą ze strony: www.gietrzwald.3c.pl 

Zobacz także