Sanktuarium św. Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu

Tropie to niewielka miejscowość leżąca w gminie Gródek nad Dunajcem, w powiecie nowosądeckim. Jest to miejsce niezwykle malownicze, albowiem w sąsiedztwie wsi znajduje się Jezioro Czchowskie i Dunajec. Historia tego miejsca ściśle wiąże się z żywotem dwóch świętych pustelników: Świerada i Benedykta.

 Już od IX w. nad Dunajec przybywali liczni zakonnicy i pustelnicy, aby tutaj głosić Ewangelię. W X w. na ziemiach tych osiadł uważany za ucznia św. Wojciecha św. Świerad. Przez wiele lat zamieszkiwał w pustelni pod skałą w pobliżu Czchowa, w Tropiu nad Dunajcem, gdzie poddawał się licznym wyrzeczeniom i umartwieniom. Towarzyszył mu wierny uczeń – Barnaba.

Pamiątką obecności św. Świerada na tych ziemiach są jego relikwie, które można oglądać w kościele w Tropiu. Relikwiarz jest przechowywany w dawnym romańskim tabernakulum, w prezbiterium kościoła, na lewo od wielkiego obrazu ołtarzowego.Relikwia jest czczona co tydzień, w środę, podczas nowennowego nabożeństwa.

Kościół w Tropiu należy do najstarszych w tej części Polski. Prawdopodobnie ufundował go około 1045 roku Kazimierz Odnowiciel, a poświęcił ok. 1073 r. św. Stanisław męczennik. Choć świątynia z zewnątrz wygląda niepozornie, zachwycające jest bogactwo jej wnętrza.

Kościół w Tropiu posiada bezcenną relikwię Krzyża Chrystusowego, z tego drzewa, które odnalazła w Jerozolimie matka cesarza Konstantyna Wielkiego św. Helena. Relikwiarz w tropskiej świątyni umieszczony jest przy wielkim zabytkowym krzyżu w nawie przy ścianie północnej. O tym krzyżu tutejsza opowieść mówi, że został wydobyty z wód Dunajca w czasie powodzi około 1700 r. i ma pochodzić z jakiegoś kościoła, zniszczonego przez tę powódź.

Tutaj też można modlić się przy relikwiach patronki tego regionu – św. Kingi, przy relikwiach św. Jana Vianneya, bł. Matki Teresy z Kalkuty.

W Tropiu można oglądać również:

Dąb św. Świerada, pod skałą, na której zbudowany jest kościół; jest to resztka pnia starego dębu, legendarnej siedziby świętego Pustelnika, obecnie zabezpieczona daszkiem. Związana jest z nim legenda, mówiąca o tym, że kiedy doliną Dunajca przechodził umęczony podróżą pustelnik – Świerad, schronił się pod konarami tego dębu i posilił żołędziami; litościwe drzewo dało mu nocleg we wnętrzu swojego pnia.

Źródło „wody żywej”; znajduje się ono pod kościołem, wypływa jakby ze skały, na której stoi świątynia; pobór wody znajduje się obok dzwonnicy.

Kamieniołom pod sąsiednim wzgórzem obok kościoła; z niego pobierano materiał na budowę kościoła, a ostatnio na Różaniec polskich świętych.

Skałę św. Benedykta – jest to szczyt wyżej wspomnianego kamieniołomu nad brzegiem Dunajca. Szczyt skały zwieńczony został rzeźbą św. Benedykta, pustelnika; św. Benedykt, po umęczeniu na Słowacji, został zrzucony z podobnej skały do tamtejszej rzeki Wagu.

Skałę św. Świerada, w lesie, z niszą, w której znajdowała się pustelnicza siedziba św. Świerada; do niej ok. 1765 r. dobudowano kaplicę, zwaną dziś Pustelnią.

Źródło św. Świerada, w lesie, na prawo od Pustelni, zabezpieczone w XVIII wieku, z późniejszą kamienną obudową oraz rzeźbą św. Świerada z 1971 r.

W pobliżu kościoła znajduje się Pustelnia św. Świerada. Jest to niewielka kaplica, wewnątrz której znajduje się kamienna figura klęczącego św. Świerada. Również przy kościele położona jest kalwaria – droga krzyżowa, biegnąca przez las ze stacjami-kapliczkami poświęconymi współczesnym męczennikom.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Sanktuarium: www.tropie.tarnow.opoka.org.pl, na zwiedzanie najlepiej umówić się telefonicznie pod numerem (18) 440 30 76 lub 0 601 918 322.

 

Zobacz także