Seminarium Ośrodka Liturgicznego

Pierwsze seminarium Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego odbyło się we czwartek, 27 stycznia bieżącego roku, w klasztorze ojców dominikanów. Michał Wsiołkowski wprowadził uczestników w tekst soborowej Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, potem zaś nastąpiła dyskusja o znaczących zmianach w teologii i reformie w liturgii, jakie przeprowadził Sobór Watykański II.

 

Zdjęcie

Dyskusja rozpoczęła się od porównania wizji liturgii Soboru Trydenckiego (1545-1563) i Soboru Watykańskiego II (1962-1965), i omówienia różnych elementów akcentowanych w tych koncepcjach. Następnie zebrani, w oparciu o tekst Sacrosanctum Concilium, analizowali sposób, w jaki Ojcowie Soborowi zamierzali odnowić liturgię. Ciekawe okazało się poszukiwanie kluczowych i ważnych dla uczestników dyskusji fragmentów, a nawet poszczególnych słów w dokumencie. Rozmowa dotyczyła również realizacji reformy w codzienności Kościoła. Zwrócono uwagę na momenty zderzenia idealistycznej wizji Ojców soborowych z brutalną rzeczywistością, oraz na czasem zupełnie dowolną interpretację dokumentu.

Celem seminariów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego jest pogłębienie wiedzy na temat liturgii, oraz podzielenie się własnymi przemyśleniami i fascynacjami na jej temat. Poza zespołem do udziału w seminariach zaproszone są osoby, dla których ważna jest troska o liturgię. W spotkaniu na temat Sacrosanctum Consilium wzięli więc także udział bracia dominikanie (Dawid Kusz OP i Janusz Pyda OP), oraz Agnieszka Wszołek, studentka teologii PAT. Kolejne, oparte na tekście nowej książki A. Nicholsa OP „Patrząc na liturgię”, odbędzie się pod koniec lutego.

Katarzyna Górkiewicz

Zobacz także