Siedlce: Bp Kiernikowski wzywa duchowieństwo do pokuty

Z apelem do wszystkich duchownych diecezji do wzięcia udziału celebracji pokutnej w Środę Popielcową wystąpił w specjalnym liście biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. "Celebracja ta ma na celu pomóc nam wszystkim stanąć wobec problemu zła, jakie przy współudziale duchownych miało miejsce w sytuacji prześladowania Kościoła za czasów reżimu komunistycznego" - przypomniał biskup.

Zgodnie z wolą Episkopatu wyrażoną 12 stycznia po nadzwyczajnym spotkaniu poświęconym lustracji w Kościele, Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 21 lutego, będzie dniem pokuty polskiego duchowieństwa.

"Pokutujemy za winy ludzi zajmujących w Kościele stanowiska. Pokutujemy za te winy, które zostały ujawnione i za te, które pozostają ukryte" – napisał biskup.

Ordynariusz siedlecki podkreślił, że w czasach komunizmu zdecydowana większość duchowieństwa wykazała się pozytywną i godną naśladowania postawą. Jednak, jak z bólem przyznaje, "zdarzyły się przypadki uwikłania się duchownych w zależność od ówczesnego systemu, a także współpracy z nim, wskutek czego została wyrządzona krzywda społeczeństwu, w tym konkretnym osobom".

Bp Kiernikowski zwraca uwagę, że celem pokutnej celebracji nie będzie dochodzenie do sprawiedliwości "pojętej po ludzku" ani napiętnowanie winnych. "Chcemy natomiast wszyscy, jako osoby duchowne, stanąć wobec Bożej sprawiedliwości, by doświadczyć przebaczenia grzechów. A do tego potrzebne jest uznanie siebie za winnych" – napisał biskup siedlecki.

W Siedlcach, ramach celebracji pokutnej, zaplanowano m.in. słowo nakreślające w ogólnych zarysach sytuację duchownych w czasach PRL, katechezę biskupa ordynariusza o tematyce pokutnej, świadectwa kapłanów. O godz. 12.oo wyruszy procesja pokutna z kościoła św. Stanisława BM do katedry, gdzie bp Kiernikowski przewodniczyć będzie celebracji liturgii pokutnej z indywidualną spowiedzią.

Inicjatywę, by tegoroczna Środa Popielcowa była dniem modlitwy i pokuty całego duchowieństwa polskiego podjęli biskupi zgromadzeni 12 stycznia na nadzwyczajnym spotkaniu poświęconym lustracji w Kościele.

"Niech we wszystkich kościołach naszych diecezji zostaną odprawione nabożeństwa do Miłosiernego Boga o wybaczenie błędów i słabości w przekazywaniu całej Ewangelii. Jako duchowni jesteśmy z ludu wzięci, jesteśmy częścią społeczeństwa polskiego, które całe potrzebuje odwrócenia się od zła i pełnego nawrócenia" – napisali biskupi w liście do wiernych. List ten został odczytany we wszystkich polskich kościołach 14 stycznia br.

Specjalne Msze św. i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego odprawione zostaną w Środę Popielcową w kościołach katedralnych oraz w parafiach w całej Polsce.

inf. KAI

 

Zobacz także