Siedlce: Trwa VI Sympozjum Liturgiczne

Obrzędy katechumenatu sprawowane w Wielkim Poście będą tematem wiodącym VI Sympozjum Liturgicznego, które rozpoczęło się w sobotę 15 listopada w Siedlcach. Celem spotkań jest pogłębienie życia liturgicznego oraz zapoznawanie uczestników z najważniejszymi elementami tożsamości chrześcijańskiej.

Na tegorocznym spotkaniu już po raz czwarty zostają podjęte zagadnienia dotyczące chrztu w życiu i misji Kościoła. Tematem głównym będą obrzędy katechumenatu sprawowane w Wielkim Poście. W programie VI Sympozjum Liturgicznego znalazły się wykłady, dyskusja i świadectwa osób, które uczestniczyły w obrzędach okresu oczyszczenia i oświecenia.

O inicjacyjnych aspektach liturgii Wielkiego Postu w starożytnym katechumenacie będzie mówi salezjanin ks. prof. Roman Murawski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie wykład pt. „Okres oczyszczenia i oświecenia w obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych – obrzęd wybrania” wygłosi ks. prof. Czesław Krakowiak z KUL.

Ordynariusz Siedlecki bp Zbigniew Kiernikowski, wykładowca UMK opowie o elementach biblijno-teologicznych trzech skrutyniów wielkopostnych, a o wymiarze egzystencjalnym obrzędów przekazania symbolu wiary i modlitwy "Ojcze nasz" oraz obrzędu oddania symbolu wiary – będzie mówił prof. Jan Grosfeld z UKSW. Zaplanowano także wykład na temat obrzędu Effatha i wyboru chrześcijańskiego imienia, który wygłosi ks. dr Wiesław Kazimieruk, rektor WSD w Siedlcach.

Od czterech lat tematyka siedleckich spotkań obejmuje przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu oraz do pogłębienia świadomości chrztu dla tych, którzy już przyjęli ten sakrament.

Jak powiedziała Radiu Podlasie Irena Chłopkowska, współorganizator sympozjum – na początku zajmowano się wiarą jako koniecznym i niezbędnym warunkiem chrztu, a także środowiskiem kształtowania tej wiary, którym jest katechumenat. „W tym roku będziemy już mówili o końcowym etapie katechumenatu, czyli o okresie Wielkiego Postu, bezpośrednio poprzedzającego Wigilię Paschalną, w czasie której katechumeni przyjmują Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię. Przyjrzymy się poszczególnym obrzędom, które w czasie Wielkiego Postu są przeprowadzane w stosunku do katechumenów wobec wspólnoty parafialnej czy diecezjalnej" – informuje Chłopkowska. W przyszłym roku zaplanowano omówienie liturgii pozostałych sakramentów wtajemniczenia.

VI Sympozjum Liturgiczne odbywa się w sali wielofunkcyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach.

inf. KAI

 

Zobacz także