Słowacja: chirotonia i metropolia „sui iuris” Kościoła grekokatolickiego

W sobotę i niedzielę – 16 i 17 lutego Kościół grekokatolicki w Słowacji przeżywał dwa ważne wydarzenia. Najpierw w Preszowie – głównym ośrodku katolików obrządku wschodniego w tym kraju – sakrę biskupią (chirotonię) otrzymał 16 bm. pierwszy biskup nowo utworzonej 30 stycznia br. eparchii (diecezji) w Bratysławie Peter Rusnák. Nazajutrz natomiast w miejscowej katedrze odbyły się uroczystości związane z podniesieniem tego Kościoła do rangi metropolii „sui iuris”.

Uczestnikami wielkiej liturgii udzielenia sakry, odprawionej w preszowskiej hali miejskiej, byli m.in. kardynałowie z Rzymu: prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich Leonardo Sandri i emerytowany prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, Słowak Jozef Tomko.

17 lutego w uroczystościach nadania Kościołowi greckokatolickiemu w Słowacji rangi metropolii i objęcia urzędu arcybiskupa metropolity przez dotychczasowego eparchę Jána Babjáka wzięli udział – obok kardynałów z Rzymu – także greckokatolicki arcybiskup kijowsko-halicki kard. Lubomyr Huzar i metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Po liturgii odbyła się nadzwyczajna, jak to określiły media, konferencja prasowa z udziałem nowego metropolity i czterech kardynałów.

"Nasza wiara, obecna na tych terenach w wymiarach podwójnego obrządku: wschodniego i zachodniego, zobowiązuje nas do tego, abyśmy byli pomostem między Wschodem a Zachodem” – powiedział dziennikarzom kard. Tomko. Podkreślił że taka postawa może pomóc całej Europie w powrocie do chrześcijańskich korzeni i w procesie odnowy duchowej.

inf. KAI

 

Zobacz także