Słowo o Modlitwach nad ludem

W marcu minie 10 lat od zaprezentowania trzeciej, tzw. typicznej (czyli w języku łacińskim) edycji Mszału Rzymskiego w jego kształcie zreformowany po II Soborze Watykańskim. W pewnym sensie możemy mówić, że jest to mszał bł. Jana Pawła II.

Tym bardziej ciekawe jest, że pomimo upływu czasu niewiele słychać o postępach prac nad polskim tłumaczeniem i nawet w przybliżeniu nie wiadomo, kiedy się ono pojawi. Szkoda, bo choć zmian w stosunku do edycji z 1975 roku nie ma wielu, to jednak część z tych, które się pojawiły, jest powrotem do tekstów i zwyczajów z dawniejszej formy rytu rzymskiego. Wspomnijmy chociażby przywrócenie w formularzach mszalnych okresu Wielkiego Postu, poczynając od Popielca aż do Środy Wielkiego Tygodnia tzw. modlitwy nad ludem.

Modlitwa ta jest odmawiana w trakcie obrzędów zakończenia, po wezwaniu „Pan z wami” a przed błogosławieństwem. Poprzedza ją wezwanie ”Humiliate capita vestra Deo” – „Ukorzcie głowy wasze przed Bogiem”. Należy dodać, że odmawianie modlitwy w dni powszednie jest pozostawione do uznania celebransa (ad libitum), natomiast w Popielec i w niedziele jest obowiązkowe. To pewna różnica w stosunku do zwyczaju dawniejszego, gdzie formularze niedzielne Wielkiego Postu nie zawierały modlitwy nad ludem. Niestety nie dokonano również prostego przeniesienia modlitw nad ludem z mszału dawniejszego do najnowszej edycji. Być może dlatego, że część tych modlitw została wykorzystana, najczęściej jako kolekty w innych formularzach, w trakcie tworzenia Mszału Pawła VI.

Redakcja Liturgia.pl postanowiła zapoznać czytelników z modlitwami nad ludem na kolejne dni Wielkiego Postu w oryginalnej wersji łacińskiej wraz z propozycją tłumaczenia na język polski. Ponadto tam, gdzie to udało się stwierdzić na podstawie źródeł liturgicznych dostępnych w Internecie, będą podawane pewne informacje o pochodzeniu tekstu.

Related articles