Słowo o św. Janie, Apostole

św. Jan Ewangelista jak podaje tradycja jako jedyny z Apostołów dożył sędziwego wieku i umarł śmiercią naturalną. Dlatego dziś zamiast koloru czerwonego, jakiego używamy we wspomnienie pozostałych Apostołów, mamy kolor biały.

Tradycja mówi, że św. Jan jest autorem Ewangelii, 3 listów oraz Apokalipsy. Całkiem sporo. A zatem jest nie tylko świadkiem, ale i też nauczycielem. Kolekta na dzień dzisiejszy mówi: Boże, Ty nam objawiłeś tajemnice Słowa przez świętego Jana Apostoła, oświeć nasze umysły, abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił. Mamy pokochać Słowo Boże! A co ono nam mówi przez usta św. Jana? Dla mnie najważniejsze są te 2 zdania: Bóg jest miłością, kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg w nim (1 J 1,5) oraz Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności (1 J 4,16). A zatem w święto św. Jana mamy stawać się jak Bóg, czyli być tymi, którzy kochają jak On i są światłością dla innych.

Zobacz także