Sobór Watykański II przełomem w Kościele

Nie zapominajmy o przełomie w Kościele jakim był Sobór Watykański II - wezwał kard. Walter Kasper. Podczas prezentacji nowego wydania pięciotomowego zbioru komentarzy soborowych przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan zapewnił w Rzymie, że opracowywanie i urzeczywistnianie idei Soboru Watykańskiego II (1962-65) jeszcze długo nie zostanie zakończone.

"Teksty Soboru zawierają jeszcze wiele nie odkrytych skarbów" – podkreślił kardynał i przypomniał, że "w odróżnieniu od innych soborów, podczas Soboru Watykańskiego II nie chodziło o nową Tradycję, potępienie teologicznych błędów, czy rozwiązanie konkretnych sporów, lecz o pogłębienie katolickości Kościoła".

Watykański hierarcha zwrócił uwagę, że od lat 60. świat mocno się zmienił – tak pod względem politycznym jak i duchowym, dlatego przy każdej nowej interpretacji Soboru jest czymś koniecznym oparcie na tekstach i dokumentach a nie tylko na tzw. "duchu Soboru".

Kard. Kasper wziął dzisiaj udział w prezentacji "Teologicznych Komentarzy do Soboru Watykańskiego II", które były opracowywane przez ostatnie 7 lat przez wybitnych specjalistów pod redakcją dwóch teologów z Tybingi Petera Hünermanna i Bernd-Jochena Hilberatha.

Nowe wydanie komentarzy powstało z okazji 40. rocznicy zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II, którą obchodzono w grudniu 2005 r. Opublikowało je renomowane wydawnictwo niemieckie "Herdera".

inf. KAI

 

Zobacz także