Sokółka: Akta domniemanego cudu przekazano nuncjaturze apostolskiej

sokolkaAkta sprawy domniemanego cudu eucharystycznego w Sokółce - po zakończeniu prac Komisji Kościelnej powołanej przez ordynariusza archidiecezji białostockiej, abp. Edwarda Ozorowskiego - zostały przekazane do nuncjatury apostolskiej w Warszawie. Komisja wykluczyła ingerencję osób postronnych.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podczas udzielania Komunii świętej w kościele w Sokółce księdzu wypadł z puszki komunikant. Kapłan podniósł go, a po Mszy umieścił w miseczce z wodą i schował w sejfie w zakrystii. Następnego dnia w naczyniu pojawiła się plama sprawiająca wrażenie krwi a dwóch profesorów specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku po zbadaniu substancji wydało orzeczenie, że może być to "tkanka mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina".

Aby zbadać sprawę, abp Ozorowski powołał specjalną Komisję Kościelną. Dziś Kuria białostocka wydała komunikat o treści:

Kuria Metropolitalna Białostocka informuje, iż zakończyła swoje prace Komisja Kościelna, powołana przez Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego (dnia 30 marca 2009 roku) do zbadania zjawisk eucharystycznych w Sokółce. Przebadała ona świadków wydarzeń i orzeczenia patomorfologów. Stan rzeczy wygląda następująco:

1. Dnia 12 października 2008 roku księdzu udzielającemu Komunii św. wypadł z puszki Komunikant. Podniósł go i umieścił w vasculum przy tabernakulum. Po Mszy św. przeniesiono zawartość vasculum do naczynia w sejfie w zakrystii.

2. Dnia 19 października 2008 roku po otwarciu sejfu zobaczono na zanurzonym Komunikancie plamę, sprawiającą wrażenie krwi.

3. Dnia 29 października 2008 roku naczynie z Komunikantem przeniesiono do tabernakulum w kaplicy na plebanii. Następnego dnia Komunikant wyjęto z wody i położono na korporale w tabernakulum.

4. Dnia 7 stycznia 2009 roku z Komunikantu pobrano próbkę, która następnie została niezależnie zbadana przez dwóch profesorów specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne orzeczenie, które brzmi: "przysłany do oceny materiał (…) w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (…) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją przypomina".

5. Komisja ustaliła, że Komunikant, z którego została pobrana próbka do ekspertyzy jest tym samym, który został przeniesiony z zakrystii do tabernakulum w kaplicy na plebanii. Ingerencji osób postronnych nie stwierdzono.

Akta sprawy zostały przekazane do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. Kościół wyznaje, że po słowach konsekracji, mocą Ducha Świętego, chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew. Stanowi ono również wezwanie, aby szafarze Eucharystii z wiarą i uwagą rozdzielali Ciało Pańskie, a wierni, by ze czcią Je przyjmowali.

Ks. Andrzej Kakarek
Kanclerz Kurii

inf. KAI

td

Zobacz także