Sosnowiec: internauci chcą kazań w dni powszednie

Mieszkańcy diecezji sosnowieckiej chcą krótkich kazań w czasie Mszy św. w dni powszednie. Tak wynika z sondy, która do niedawna znajdowała się na stronie internetowej diecezji. Zdaniem jej redaktorów, księża powinni wziąć pod uwagę ten "głos ludu".

Po pierwsze interesujące jest to, że jedynie niecałe 17% respondentów nie chce kazania w dni powszednie. Oznacza to, że zdecydowana większość chciałaby jednak przedłużenia Mszy św. o ten element Liturgii Słowa – podkreśla Krystyna Orlińska.

Jej zdaniem odrębną kwestią jest to, co powinno być przedmiotem homilii. Punkt 65 Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego podaje, że "Homilia, będąca częścią liturgii, jest bardzo zalecana: stanowi bowiem pokarm konieczny dla podtrzymania chrześcijańskiego życia. Winna być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu czytań Pisma świętego albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części Mszy danego dnia, z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy".

Zalecenie to znajduje dokładne odbicie w pragnieniach osób biorących udział w głosowaniu. Większość z nas chciałoby usłyszeć krótki komentarz do fragmentów Pisma Świętego z danego dnia – opowiada ks. Jarosław Kwiecień odpowiedzialny za stronę www.diecezja.sosnowiec.pl.

Kiedy po Ewangelii od razu następuje modlitwa powszechna albo ofiarowanie, wtedy może być tak, że wysłuchane Słowo szybko ulatuje z naszej pamięci – twierdzi ks. Kwiecień. Z drugiej strony uczestnicy liturgii w dni powszednie sami powinni włożyć więcej wysiłku w skoncentrowanie uwagi na tekstach liturgicznych.

Spotykam się czasem ze stwierdzeniami, że kazanie było bardzo dobre i pouczające, i nawet potrafimy go trochę zacytować, nie mając jednocześnie pojęcia o czym była Ewangelia. Jest to pewne przewartościowanie. Należy oczywiście czerpać z treści wygłaszanych przez kaznodzieję, ale słowo człowieka nie powinno nigdy stać się ważniejsze niż Słowo Boga – podkreślają twórcy strony internetowej diecezji sosnowieckiej.

inf. KAI

 

Zobacz także