Śpiewnik „Niepojęta Trójco” ukazał się w formie e-booka

Legendarny śpiewnik Niepojęta Trójco ukazał się w formie e-booka, którego można wygodnie używać na rozmaitych czytnikach, tabletach czy smartfonach. Wersja elektroniczna obejmuje obydwa tomy, połączone jednym, wspólnym spisem treści.

Historia powstania śpiewnika Niepojęta Trójco sięga początku lat 90. Właśnie wtedy, dzięki pracy braci dominikanów, ukazało się pierwsze, studyjne wydanie śpiewnika. W 1998 roku, staraniem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, ukazał się śpiewnik w swej doskonale znanej i zachowanej do dzisiaj postaci, rozszerzony w 2010 roku o drugi tom. Od tamtego czasu służy tysiącom śpiewaków w kraju i za granicą.

– „Dziś do tej długiej i chlubnej historii dopisujemy kolejny rozdział” – rozpoczynając przygotowania do wydania e-booka, mówił o. Tomasz Grabowski OP, ówczesny prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Wydanie śpiewnika Niepojęta Trójco w formie e-booka zawiera wszystkie utwory z I i II tomu śpiewnika w wersji papierowej. By łatwiej posługiwać się połączonym zbiorem pieśni z obu tomów na czytnikach elektronicznych, zmieniony został układ treści – w tej wersji śpiewnika znajduje się zatem przeszło 700 utworów pogrupowanych w następujące rozdziały: Msze i śpiewy liturgiczne, Adwent, Okres Narodzenia Pańskiego, Okres zwykły, Wielki Post, Okres Wielkanocny, Pieśni eucharystyczne, Pieśni maryjne, Ostinata, Dodatki.

Dla wygody dodano także spis alfabetyczny i rzeczowy obejmujący wszystkie pieśni. W spisie tym znajdują się odwołania do stron w wydaniach książkowych. Indeks ten pozwoli na równoczesne korzystanie z wersji elektronicznej i książkowej, jeśli schola nie dysponuje wystarczającą liczbą śpiewników wydanych w jednakowym formacie.

Zawartość wydania elektronicznego została zweryfikowana i uporządkowana w sposób zbliżony do wydania tomu pierwszego. Śpiewy liturgiczne ułożono w takiej kolejności, w jakiej występują w Mszy świętej (części stałe, psalmy, aklamacje przed ewangelią, wezwania modlitwy wiernych), a pieśni według okresów roku liturgicznego. Po okresie Zmartwychwstania Pańskiego następują rozdziały poświęcone pieśniom eucharystycznym, maryjnym oraz ostinatom. Rozszerzeniu uległ dodatek, w którym oprócz śpiewów na różne okazje, znajduje się bizantyjski Akatyst ku czci Bogurodzicy z II tomu Niepojęta Trójco i propozycje często zapomnianych, a wartych kultywowania, śpiewów chorałowych (Kalenda śpiewana dawniej przed Pasterką oraz ogłoszenie świat ruchomych, wykonywane w Uroczystość Objawienia Pańskiego). Dołączono także dwa obszerne zbiory zasad stosowania chorału gregoriańskiego do śpiewu czytań ze Starego i Nowego Testamentu oraz liturgii godzin. Do dodatku trafiły również śpiewy nierozłącznie związane z konkretnymi uroczystościami (Pasja Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Adoracja Krzyża, psalmy z Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej, Litania do Wszystkich Świętych).

Każda pozycja w indeksie alfabetycznym została uzupełniona o adnotację podającą adres bibliograficzny. Odsyła do tomu i strony, na której znajduje się dany utwór w wydaniu tradycyjnym.

– „Chcemy jednoznacznie stwierdzić, że celem wydania śpiewnika w wersji elektronicznej nie jest wyparcie z użytku liturgicznego jego papierowej wersji” – podkreśla Łukasz Serwiński, menadżer projektów w Fundacji. – „Naszą intencją jest by e-book stał się wygodnym uzupełnieniem tradycyjnego wydania; by umożliwić korzystanie ze śpiewnika we wszystkich miejscach poza liturgią, w których korzystanie z dwóch, dość ciężkich tomów, byłoby niemożliwe lub niewygodne” – wyjaśnia.

– „Cieszymy się – podkreśla o. Dominik Jurczak, obecny Prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny – że poprawione i uzupełnione wydanie obydwu tomów śpiewnika Niepojęta Trójco w formie e-booka, do korzystania z którego bardzo zapraszamy, jest owocem 30 lat działalności Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i efektem pracy dziesiątek osób zaangażowanych w Polsce w ruch odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II”.

Śpiewnik, zarówno w formie drukowanej, jak i jako e-book można zakupić w sklepie internetowym serwisu Liturgia.pl. Można wybrać całość, obejmującą dwa tomy lub zdecydować się na dowolnie wybrany rozdział.

mw

Zobacz także