Środa w Oktawie Wielkanocy

Kiedy nierozpoznany Jezus zbliżył się do uczniów, oni STANĘLI w drodze. Opowiedzieli wędrowcowi historię swojego rozczarowania. On wyjaśnił im Pisma, po czym Ewangelista informuje, że zbliżyli się do wsi.

DROGA PO OMACKU

Łk 24, 13–35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Kiedy nierozpoznany Jezus zbliżył się do uczniów, oni STANĘLI w drodze. Opowiedzieli wędrowcowi historię swojego rozczarowania. On wyjaśnił im Pisma, po czym Ewangelista informuje, że zbliżyli się do wsi. Tymczasem oni nie ruszyli z miejsca, w którym stanęli. Ich drogą stało się rozważanie Pisma, dialog z Jezusem – to ich doprowadziło do wsi, do wieczerzy z Nieznajomym i do rozpoznania Zmartwychwstałego. Uczniowie wyruszyli, ale ich oczy trzymane były na uwięzi. Oni szli, ale oczy nie… Poszli bez oczu. Poszli „na ślepo”!

Kiedy On OTWORZYŁ im Pisma, kiedy spożyli z nim chleb, OTWORZYŁY im się oczy i poznali Go. W obu tych miejscach w oryginale użyte jest to samo greckie słowo na otwarcie. Oczami naszego serca czytamy Słowo. Kiedy w Duchu je przyjmujemy, spotykamy Tego, który Jest Słowem. A wtedy On dla nas łamie chleb! To jest naszym zmartwychwstaniem – bo On jest zmartwychwstaniem i życiem.

Uczniowie POWSTAWSZY (aniołowie tak mówią o powstaniu z martwych Jezusa – uczniowie też zmartwychwstali!), zawrócili (nie był to tylko ruch w przestrzeni, a zatem: nawrócili się) i wrócili do Jerozolimy, do komunii, do jedności, do wspólnoty z uczniami.

Jezus otwierając Pisma, otworzył uczniom oczy, wtedy ich serca zapłonęły. Kiedy rozpoznali Pana, doświadczyli całkowitej odnowy, także oni powstali z martwych, powstali – ze śmierci ich nadziei, z rozpaczy – do życia.

Zobacz także

Środa w Oktawie Wielkanocy

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszego dnia, wspólnej dla Mszałów Pawła VI i Piusa V

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszego dnia, wspólnej dla Mszałów Pawła VI i Piusa V

none


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....