Stan prac nad nowym tłumaczeniem polskim Mszału Rzymskiego

O poprawkach redakcyjnych nad nowym polskim tłumaczeniem Mszału Rzymskiego rozmawiali w poniedziałek członkowie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Spotkanie odbyło się w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie.

Znaczna część dzisiejszych obrad Komisji poświęcona była omówieniu poprawek do nowego tłumaczenia „Ordo Missae”, czyli tekstów stałych części Mszy, zawartych w obowiązującym w całym Kościele Mszale Rzymskim. Dyskutowano m.in. nad dostosowaniem tekstu do nowych zasad pisowni terminów religijnych wprowadzonych przez Radę Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

Bp Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, przypomniał, że tekst nowego tłumaczenia „Ordo Missae” miał być już przedstawiony biskupom, jednak przy ostatnich poprawkach członkowie Komisji dopatrzyli się kilku nieścisłości i zmuszeni byli ponowić prace redakcyjne. – To żmudna i czasochłonna praca, gdyż jedne poprawki prowadzą do kolejnych – powiedział bp Cichy. Przypomniał też, że wszelkie zmiany w tłumaczeniu Mszału muszą być przeprowadzane według wskazówek zawartych w instrukcji "Liturgiam authenticam" Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 r., dotyczącej stosowania języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii.

Zdaniem bp. Cichego, Komisja będzie chciała zakończyć prace nad redakcją „Ordo Missae” do maja przyszłego roku, gdy upływa druga i ostatnia kadencja ordynariusza legnickiego na stanowisku przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Nie wiadomo jeszcze natomiast, kiedy cały tekst nowego tłumaczenia Mszału Rzymskiego zostanie przedstawiony biskupom, a następnie przesłany watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. – Niemiecki episkopat znaczną część nowego tłumaczenia Mszału przygotował do roku 2009, ale wciąż jest daleki od zakończenia. Włosi zakończą swoje prace nie wcześniej niż w 2013 r. My raczej nie zakończymy prac wcześniej od nich – wyjaśnił bp Cichy. Poinformował także, że Komisja czeka na odpowiedź Stolicy Apostolskiej, dotyczącą zatwierdzenia tekstów obrzędu błogosławienia wdów oraz pogrzebu przed złożeniem urny do grobu. Obydwie formuły zostały w ubiegłym roku przyjęte przez Episkopat Polski.

Bp Cichy przedstawi biskupom rezultaty dotychczasowych prac Komisji podczas zbliżającego się 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie. 

W połowie października 2008 r. ukazała się poprawiona edycja trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Dokonano w niej kilku zmian i uzupełnień. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów postanowił, że w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego zmieniony został p. 149 mówiący o wymienianiu imienia biskupa w Modlitwie eucharystycznej. 

Obecne wydanie Missalis Romani obejmuje 1309 stron (wydanie trzecie z 2002 r. miało 1318 stron). Wydanie poprawione posiada Supplementum (ss. 1271-1277). Znajdują się w nim nowe teksty modlitw Mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego, nowe zakończenia Mszy św., nowa modlitwa nad darami na święto narodzenia Najśw. Maryi Panny (8 września), nowa modlitwa nad darami do tekstów wspólnych o Najśw. Maryi Pannie (Tempore "per annum" I.) oraz teksty na obchody liturgiczne wprowadzone do kalendarza ogólnego po wydaniu mszału w 2002 r. (Św. Pio z Pietrelciny, Św. Jan Diego i wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Guadalupe).

KAI/mw

Zobacz także