Sto Słów z cyklu Jutro Niedziela

Wbrew pozorom, jest coś, co łączy wszystkie trzy czytania niedzielnej liturgii Słowa. W pierwszym czytaniu Salomon prosi o słuchające serce, zdolne rozdzielać to co dobre od tego, co złe. Od rozdzielania pochodzi słowo mądrość.

Jutro niedziela

W drugim czytaniu św. Paweł nawiązauje do idei predestynacji: polegała ona na rozdzieleniu nas na tych, którzy z góry przeznaczeni są do dobra i tych, których przeznaczeniem jest zło. Św. Paweł koryguje ten pogląd: zaproszeni do dobra są wszyscy, a to, dokąd pójdziemy, jest już w naszych rękach: zgodnie z naszym przeznaczeniem, czy też nie.

Dobrze ilustruje to dzisiejsza ewangelia. We wszystkich przypowieściach istotą jest rozdzielenie, osąd, wybór oraz aktywna jego realizacja. 
Najkrócej mówiąc, chodzi o wybór priorytetu, a potem jego realizację. Na tym polega mądrość.

Stacja7.pl zaprasza do lektury analizy czytań z niedzieli na stronie www.stacja7.pl.

Zobacz także