Stolica Apostolska wyjaśni nieporozumienia w sprawie Mszy trydenckiej

Watykan przygotowuje dokument, który odpowie na pytania, jakie zrodziły się po ogłoszeniu listu apostolskiego motu proprio „Summorum Pontificum” w sprawie przedsoborowej Mszy św. Kwestii budzących wątpliwości jest bardzo dużo, o czym informuje kard. Darío Castrillón Hoyos w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika „Jesus”.

Przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” ujawnił, że kapłani z Bractwa św. Piusa X indywidualnie powracają na łono Kościoła katolickiego. Prowadzone rozmowy wskazują, że możliwe jest dalsze pojednanie z lefebrystami. Hierarcha stwierdził, że byłby to jeden z widzialnych owoców dokumentu Benedykta XVI.

Jednym z wyzwań przedsoborowego rytu jest łacina. Wiele osób pyta, jaki sens ma sprawowanie liturgii w języku niezrozumiałym dla większości wiernych. Komisja „Ecclesia Dei” organizuje więc dla księży kursy łaciny m.in. we Francji, Niemczech, Brazylii czy USA. Wobec braku kapłanów kardynał proponuje, by przedsoborowa liturgia była sprawowana nie osobno dla zamkniętej grupy, ale jako jedna z parafialnych Mszy niedzielnych.

Kard. Castrillón Hoyos poinformował jednocześnie, że Stolica Apostolska otrzymuje od grup tradycjonalistów wiele sygnałów o woli pełnej jedności z Następcą św. Piotra. „Prowadzimy nieprzerwany dialog. Przejawia się on m.in. w ciągłej wymianie listów z przełożonym Bractwa św. Piusa X, bp. Bernardem Fellay’em” – powiedział przewodniczący Komisji „Ecclesia Dei”.

„Ufam, że Benedyktowi XVI uda się «naprawić rozdarcie istniejące w Kościele» poprzez powrót lefebrystów do pełnej jedności” – dodał kolumbijski purpurat.

inf. KAI

 

Zobacz także