Strój celebransa

Co należy sądzić o celebrowaniu w stroju świeckim wyłącznie ze stułą?

Rafał

Absolutnie nie wolno celebrować ze stułą nałożoną na strój świecki. Instrukcja Redemtionis Sacramentum (nr 126) wyraźnie to potępia. Ta sama uwaga dotyczy oczywiście zakładania stuły na sutannę lub habit zakonny. Zawsze należy mieć albę i stułę oraz, poza wyjątkowymi sytuacjami, ornat.

Michał Pac OP

Zobacz także