Strój stałego diakona

Czy stały diakon, mam na myśli żonatego mężczyznę-diakona, ma prawo nosić sutannę lub koszulę z koloratką? Czy może nosić te symbole przez cały czas czy tylko gdy udaje się do Kościoła na sprawowanie swojej posługi?

Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza jednoznacznie, iż duchowny powinien „nosić odpowiedni strój kościelny, według przepisów wydanych przez Konferencję Episkopatu, a także zwyczajów miejscowych, zgodnych z przepisami prawa” (kan. 284). Diakon stały – pomimo, iż z racji udzielonych święceń, jest osobą duchowną – zwolniony jest z tego obowiązku.

Kwestię tę reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 288), pozostawiając ewentualne inne rozstrzygnięcia prawu partykularnemu. W polskim Kościele II Synod Plenarny odnosi się wyłącznie do stroju prezbitera. „Prezbiter powinien być rozpoznawalny przede wszystkim przez swoją postawę, lecz także przez swój ubiór w ten sposób, aby każdy bezpośrednio dostrzegał jego tożsamość, wyrażającą się w przynależności do Boga i Kościoła. Nieużywanie stroju kościelnego przez kapłana, z wyjątkiem sytuacji całkowicie szczególnych, może być znakiem słabego poczucia własnej tożsamości pasterza oddanego służbie Kościoła” (nr 80).

Synod nie wypowiada się jednak w kwestii strojów kościelnych używanych przez diakonów stałych. W związku z powyższym diakon stały w Polsce, jako osoba duchowna, ma prawo nosić cały czas sutannę lub koszulę z koloratką. Nie jest natomiast do tego zobowiązany.

W innych Kościołach partykularnych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, istnieją regulacje prawne porządkujące te kwestie (National Directory for the Formation, Ministry, and Life of Permanent Deacons). Mianowicie, diakonom stałym zaleca się – ze względu na ich czynny udział w społeczeństwie i w życiu świeckim – by ich ubiór przypominał strój ludzi świeckich. Mowa oczywiście o kontekście pozaliturgicznym, jako że strój kościelny to nie to samo co strój chórowy, czy liturgiczny. Dyrektorium pozostawia jednak każdemu z biskupów możliwość doprecyzowania i wprowadzania zmian we własnym zakresie, według własnego uznania. I tak w niektórych amerykańskich diecezjach w użyciu bywają koszule z koloratką, w innych diakoni stali noszą na piersiach krzyż.

Dominik Jurczak OP

Zobacz także