Supraśl: Warsztaty ikonograficzne i wypoczynek dla młodzieży

Letnie warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych, zapoznające uczestników z całym procesem powstawania ikon, organizuje Fundacja Oikomonos i Akademia Supraska. Dziesięciodniowe zajęcia (od 27 lipca – do 7 sierpnia) wzbogacone są o program wypoczynkowy.

W warsztatach, które odbędą się w Supraślu k. Białegostoku może uczestniczyć 30 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Będą oni podzieleni na dwie grupy wiekowe – 10-13 i 13-16 lat, którymi zaopiekują się pedagodzy i doświadczeni instruktorzy – ikonografowie.

Eksperci zapoznają dzieci i młodzież z całym procesem powstawania ikony, poczynając od przygotowania gruntowania, szlifowania deski, po rysunek, pracę z farbami, złocenie ikony i zabezpieczenie lakierem przygotowanym według specjalnej receptury. Każdy uczestnik będzie tworzył własną ikonę, a warsztaty zwieńczy wystawa prac w sali refektarzowej przy Muzeum Ikon w Supraślu.

Warsztatom ikonograficznym towarzyszyć będzie aktywny wypoczynek. Planowany jest m.in. wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Surażkowie, spływ kajakowy, wycieczki do Puszczy Knyszyńskiej i ARBORETRUM, wycieczki po mieście. Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwala na obniżenie kosztów uczestnictwa w tym atrakcyjnym programie edukacyjno-wypoczynkowym do kwoty 300 zł.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do 15 lipca na formularzu zgłoszeniowym przesłanym faksem lub pocztą internetową, który można pobrać na stronie internetowej Akademii Supraskiej: www.akademia.supraska.pl.

Akademia Supraska, instytucja promującą kulturę i tradycje prawosławia, zainaugurowała swoją działalność 1 marca br. Jej twórcami są prawosławna diecezja białostocko-gdańska, supraski klasztor oraz Fundacja Oikonomos. Akademia nie jest wyższą uczelnią, lecz centrum konferencyjnym, szkoleniowym i oświatowym. Podobne instytucje działają już w kilku europejskich krajach.

inf. KAI

 

Zobacz także