Susan Ann Keefe (1954-2012) – in memoriam

Surfując wczoraj po sieci, znalazłem wiadomość o śmierci amerykańskiej mediewistki, która wniosła poważny wkład w studia nad historią liturgii, zwłaszcza w okresie karolińskim. Nie znałem jej, ale bardzo skorzystałem z jej publikacji w swojej pracy doktorskiej i w paru późniejszych artykułach. Dlatego chcę ją tu wspomnieć.

Susan Keefe była profesorem historii Kościoła na Uniwersytecie Duke’a (Durham, Karolina Północna). Kawał swojego życia poświęciła ona studiom nad karolińską literaturą chrzcielną. Jest to ogromnie ważny obszar badawczy, zdecydowanie niedoceniany przez liturgistów. Cóż to jest karolińska literatura chrzcielna? Jest to grupa tekstów powstałych na przestrzeni od VIII do X w., będących katechetycznymi instrukcjami na temat liturgii katechumenatu i chrztu. Duża część tych pism powstała w związku z tzw. chrzcielnym kwestionariuszem karolińskim. W 811 lub 812 r. Karol Wielki rozesłał do wszystkich arcybiskupów w państwie kwestionariusz z pytaniami jak jest w ich metropoliach objaśniany i sprawowany chrzest. Zachowały się zarówno niektóre odpowiedzi samych arcybiskupów, jak też teksty powstałe w ramach konsultacji, jakie przed daniem odpowiedzi arcybiskupi przeprowadzali w swoich metropoliach. Kwestionariusz karoliński i odpowiedzi arcybiskupów dały impuls do dalszego rozwoju katechetycznych instrukcji chrzcielnych. Literatura ta jest po prostu nieodzowna dla każdego, kto na serio studiuje historię katechumenatu, chrztu i bierzmowania w epoce średniowiecznej. Karolińska literatura chrzcielna to kopalnia wiedzy o historii katechezy, teologii i liturgii.
Plonem wieloletnich prac Susan Keefe była pierwsza kompletna edycja krytyczna wszystkich dostępnych dziś 64 tekstów karolińskiej literatury chrzcielnej. Jest to dwutomowa publikacja: Water and the Word. Baptism and the Education of the Clergy in the Carolingian Empire, t. 1: A Study of Texts and Manuscripts, t. 2: Editions of the Texts, (University of Notre Dame Press), Notre Dame, Indiana 2002. Jest to książka obowiązkowa dla wszystkich zajmujących się historią katechumenatu i sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Na 64 teksty wydane przez Keefe 21 nigdy wcześniej nie było opublikowanych a wiele innych było wydanych na podstawie mniejszej ilości manuskryptów. Przed śmiercią Keefe przygotowała książkę na temat wykładu Symbolu wiary w epoce karolińskiej, zapewne zostanie wydana pośmiertnie.
Zmarła w sierpniu, ale dowiedziałem się o tym dopiero wczoraj. Dotąd nic też nie wiedziałem o jej życiu. Wczoraj w sieci znalazłem parę poruszających świadectw o niej, napisanych przez jej studentów. Dwa linki podaję poniżej.

http://hereiraise.blogspot.com/2012/08/living-as-saint-tribute-to-dr-susan.html

http://subwayprophet.wordpress.com/2012/09/01/in-memory-of-susan-keefe/

Zakończę cytatem z drugiego świadectwa:
„Ostatnia lekcja, jaką od niej odebrałem to ta, którą dziekan Hays i jej rodzina odnaleźli na kartce na biurku podczas sprzątania. Napisane ręcznie na kartce z notesu: Co by było, gdybyś powiedział zgromadzonym: Twój chrzest był początkiem twego przygotowania na śmierć”.
Requiescat in pace. Amen.

 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....