Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził

Boże Narodzenie, Msza o świcie, liturgia słowa: Iz 62,11–12; Ps 97; Tt 3,4–7 Łk 2,15–20

Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

Wigilia i Boże Narodzenie dają nam wielką radość. Wzrusza nas wspaniała historia narodzenia się Chrystusa w grocie pod Betlejem. Mesjasza witali prości ludzie, a nie uczeni w Piśmie. Ten fakt wiele mówi o potrzebie prostoty serca. Aby Go przyjąć, nie potrzeba wielkiego wykształcenia, nadzwyczajnej wiedzy, stopni naukowych i uznania u ludzi. Nie trzeba też posiadać majątku. Potrzebna jest prostota zawierzenia orędziu. Tak było w tym dniu i tak jest do dzisiaj.

Dzisiaj, tak jak wówczas, świat był zajęty swoimi ważnymi sprawami. Pasterze paśli stada, Józef z Maryją musieli iść do Betlejem, by się zapisać – zgodnie z rozporządzeniem cesarza. Takich pielgrzymów musiało być wielu. To jednak co najważniejsze w tym dniu: narodzenie Syna Bożego – zupełnie uciekło uwadze świata, zajętego swoimi sprawami.

Podobnie bywa w naszym życiu, które przecież w istocie jest historią spotkania z Bogiem. Nasze codzienne zajęcia tak nas absorbują, że nie mamy czasu na zauważenie Boga, który przychodzi często w postaci człowieka. Podobnie jak wówczas przychodzi niemal niepostrzeżenie. Prawie mimochodem dokonuje się w naszym życiu to, co najważniejsze – pojawia się w nim Bóg żywy. I niestety, podobnie jak wówczas, możni tego świata niczego nie zauważają. Także i my, zajęci „ważnymi” sprawami, nie zwracamy uwagi na Boże działanie w naszym sercu. Wydaje się, że wielkie wydarzenia dokonują się z wielką pompą. Ale one najczęściej przemijają razem z ową pompą, a my pozostajemy ze swoim poszarpanym życiem.

Zupełnie inaczej jest wówczas, gdy w sercu odkrywamy obecność żywego Boga. Wtedy całe nasze życie staje się całkowicie inne. Pojawia się światło, pełnia radości i pokoju, bo widzimy, że Bóg tak bardzo nas umiłował, że pojawił się w samym centrum naszego serca. Cóż może być ważniejszego nad tę prawdę! Boże Narodzenie jest celebracją tej tajemnicy i jako takie jest wielkim wołaniem o zrealizowanie się tej tajemnicy w nas samych.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 1, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także