Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

Zgodnie z 10-letnim zwyczajem, wprowadzonym przez Jana Pawła II, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - w tym roku 3 czerwca - Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Stolica Apostolska prosi duchownych, aby odkryli na nowo swą przyjaźń z Chrystusem, który doprowadził ich do przyjęcia powołania kapłańskiego.

"Tajemnicą lub kluczem życia kapłańskiego jest żarliwa miłość do Chrystusa, która prowadzi do równie żarliwego głoszenia Chrystusa" – stwierdza okolicznościowy dokument, ogłoszony z tej okazji przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Zawiera on syntetyczne omówienie zarówno testamentu pozostawionego przez Jana Pawła II księżom, a zwłaszcza jego list do kapłanów na Wielki Czwartek br., napisany przezeń w szpitalu, jak i pierwsze wypowiedzi Benedykta XVI.

Nowy papież, czytamy w dokumencie Kongregacji, "wzywa nas do przeżycia obecnego Roku Eucharystii i odkrywania przy tym na nowo przyjaźni z Chrystusem i uczynienia z niej klucza naszego istnienia kapłańskiego". "Jesteśmy powołani do nieustannego powracania do korzenia naszego kapłaństwa, który jest, jak dobrze wiecie, tylko jeden: Jezus Chrystus nasz Pan" – podkreślono w tekście, podpisanym przez prefekta Kongregacji kard. Dario Castrillona Hoyosa. Dodaje, że "ten, kto pozwala Chrystusowi wkroczyć w swoje życie, nie traci nic z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim".

"Tylko ta przyjaźń otwiera drzwi życia i rzeczywiście wielkie możliwości kondycji ludzkiej" – głosi dokument, cytując wypowiedź Benedykta XVI z kazania podczas mszy św. rozpoczynającej pontyfikat 24 kwietnia br. "Tylko dzięki tej przyjaźni doświadczamy tego, co jest piękne i co nas wyzwala. On niczego nie zabiera a daje wszystko" – stwierdził wówczas nowy papież.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzone w piątek po oktawie Bożego Ciała, ustanowiono w Kościele w następstwie objawień Chrystusa, z których najsławniejsze było 16 czerwca 1675, św. Małgorzacie Marii de Alacoque (1647-90), francuskiej wizytce z Paray-le-Monial. Jak wynika z aktów sprawy kanonizacyjnej, Chrystus wyznał wówczas zakonnicy, że bolą Go grzechy i bluźnierstwa ludzkości, najbardziej jednak niewierność tych, którzy poświęcili się Jemu, szczególnie księży.

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów obchodzono po raz pierwszy, z inicjatywy Jana Pawła II, 23 czerwca 1995 r.

inf. KAI

 

Zobacz także