Święcenia biskupie odbyły się w Przemyślu i Katowicach

2 lutego w katedrze w Przemyślu święcenia biskupie przyjął ks. Marian Rojek, nowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. 50-letniemu kapłanowi sakry udzielił tamtejszy metropolita abp Józef Michalik. Wobec wspólnoty zebranych biskupów z Polski, gości z Ukrainy i Słowacji, a także licznie zebranych kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych, nowy biskup ślubował m.in., że będzie wiernie pełnić powierzony mu urząd, nieustannie głosić Ewangelię, strzec wiary, troszczyć się o Kościół i być miłosiernym dla ubogich. Współkonsekratorami byli bp Kazimierz Górny z Rzeszowa i pracujący w Kamerunie bp Jan Ozga.

W homilii abp Michalik powiedział m.in.: "Potrzebujemy dziś biskupa, pasterza, który ma odwagę mieć rację wtedy nawet, gdy wszyscy jej zaprzeczają, który broni praw Boga do obecności w świecie i broni Bożych praw nawet wtedy, gdy wszystkim się wydaje, że one przestały już obowiązywać, bo wtedy broni we właściwy sposób człowieka".

50-letni ks. dr Marian Rojek w chwili nominacji był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Od września 1987 roku wykładał teologię dogmatyczną w seminariach w Przemyślu i Sandomierzu. Od 2001 r. był rektorem przemyskiego seminarium duchownego. Oronił doktorat z teologii dogmatycznej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 2000 roku Papież podniósł go do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

Dwa dni później, 4 lutego, święcenia w katowickiej katedrze przyjął nowy katowicki biskup pomocniczy Józef Kupny. Święceń biskupich udzielił mu metropolita górnośląski abp Damian Zimoń, któremu towarzyszyli pochodzący ze Śląska ordynariusze diecezji: tarnowskiej bp Wiktor Skworc i legnickiej bp Stefan Cichy. Mszy z udziałem kardynałów: Franciszka Macharskiego i Stanisława Nagy’ego przewodniczył metropolita krakowski abp Stanisław Dziwisz.

– Z radością spoglądamy na nowego biskupa, witając go w gronie polskiego Episkopatu, witając go w waszym katowickim Kościele – powiedział w kazaniu abp Dziwisz. I on, i abp Zimoń, nawiązali do niedawnej katastrofy hali Międzynarodowych Targów Katowickich, w której życie straciło ponad 60 osób. – Cała Polska, cały świat solidarnie uczestniczyły w waszym bólu – powiedział abp Dziwisz. – Jestem przekonany, że w radości, ale i w smutku, jest z nami obecny Sługa Boży Jan Paweł II – dodał metropolita Krakowa, który przypomniał związki Jana Pawła II ze Śląskiem, zwłaszcza z sanktuarium w Piekarach.

Abp Zimoń prosił nowego biskupa, by zapamiętał słowa wypisane na frontonie katowickiej katedry: "Przywracajmy nadzieję ubogim".

– Chcę być głosicielem Bożej miłości do człowieka. Z tymi słowami nadziei chcę iść do chorych, cierpiących, do pogrążonych w żałobie, do ofiar ostatniej katastrofy. Chcę im wszystkim powiedzieć: nie jesteś sam. Chcę im powiedzieć: Chrystus nas umiłował – mówił bp Kupny.

Na uroczystość święceń przybyli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. – Poznałem nowego biskupa, gdy został rektorem seminarium i zapraszał nas, jak jego poprzednicy, na nabożeństwa ekumeniczne. Współpraca była bardzo dobra. Chcę go pozdrowić w imieniu wszystkich Kościołów Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej – powiedział jego przewodniczący ks. Jan Gross.

inf. KAI

 

Zobacz także