Święcenia diakonatu u braci dominikanów

Biskup Jan Szkodoń udzielił w sobotę w Krakowie święceń diakonatu dwunastu braciom dominikanom. Od tej chwili zostali oni włączeni do posługi Kościoła jako pomocnicy prezbiterów i biskupów. - „Bądźcie mocno utwierdzeni w wierze, nieskazitelni i nienaganni wobec Boga i ludzi, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom Bożych misteriów. Nie pozwólcie odebrać sobie nadziei płynącej z Ewangelii” – mówił w homilii bp Szkodoń.

Obrzęd święceń dokonuje się przez włożenie rąk biskupa i wypowiedzenie modlitwy konsekracyjnej. W sakramencie tym bracia otrzymali dar Ducha Świętego i zostali naznaczeni nieusuwalną pieczęcią, upodabniającą ich do Chrystusa, który pragnął stać się sługą wszystkich. Wraz z biskupem Eucharystię koncelebrowało dwudziestu siedmiu kapłanów, mieszkańców krakowskiego klasztoru, a także gości z całej Polski i z zagranicy. Zgromadziły się także rodziny, przyjaciele i bliscy święconych braci. Obrzędom towarzyszył śpiew scholi, która zbiera się w krakowskiej bazylice przy okazji najważniejszych uroczystości w ciągu całego roku liturgicznego.

Przez najbliższy rok nowowyświęceni diakoni będą uczestniczyli w praktykach duszpasterskich i przygotowywali się do przyjęcia święceń kapłańskich. Ich zadaniem będzie między innymi asystowanie w celebracji Eucharystii, odczytywanie i głoszenie Ewangelii, udzielanie chrztów, prowadzenie pogrzebów i podejmowanie wielu innych posług kaznodziejskich. Większość z nich już w czasie wakacji rozpocznie pracę z młodzieżą należącą do krakowskich duszpasterstw „Przystań” i „Beczka”.

za dominikanie.pl

 

Zobacz także