Święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz

Św. Szymon zwany jest w Ewangeliach Kananejczykiem lub Szymonem Gorliwym (Zelotą) i zaliczany jest w poczet dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Szymon zawsze wymieniany jest wraz z Judą Tadeuszem i Jakubem Młodszym, dlatego tradycja chrześcijańska uznała ich za braci. Był też uważany za krewnego Jezusa i dlatego miał zasiąść na stolicy jerozolimskiej jako trzeci z kolei biskup. Tam też poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Trajana. Inna tradycja zaś mówi, że św. Szymon wraz z Judą Tadeuszem głosili ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Egipcie lub też w Babilonii i Palestynie,albo w Syrii, Mezopotamii i Persji i razem ponieśli śmierć, dlatego też obchodzi się ich wspólne święto. Również ikonografia chrześcijańska dość często przedstawia razem obu Apostołów.

Według świadectwa mnicha Epifaniusza z IX wieku ciało św. Szymona spoczywało w Nicopolis w Bułgarii, w kościele wystawionym ku jego czci. Obecnie relikwie św. Szymona i św. Judy Tadeusza mają znajdować się w Rzymie w bazylice św. Piotra w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Część relikwii św. Szymona posiada również Tuluza (Francja).

Święty Szymon jest patronem farbiarzy, grabarzy, wytwórców wyrobów skórzanych, tkaczy, murarzy, pracowników leśnych i drwali, a także patronem beznadziejnych przypadków.W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.

Św. Juda był także jednym z apostołów Chrystusa. Miał przydomek Tadeusz, co oznacza „odważny”. Był wg Ewangelii bratem Jakuba Młodszego i ponoć także św. Szymona. Jest on autorem krótkiego listu, który został włączony do Nowego Testamentu. Po zesłaniu Ducha Świętego głosił on ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; część wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy w Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.

W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa – według podania jako krewny Jezusa miał być do Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór.

Zobacz także