„Święci w roku liturgicznym” – rozważania Benedykta XVI

Portrety świadków wiary, jakie przedstawił Benedykt XVI, ukazują niezwykłe bogactwo duchowego skarbca Kościoła. Ojciec Święty przywołuje wzory chrześcijańskiego życia, by wprowadzić wiernych w tajemnicę Mistycznego Ciała Chrystusa. Święci w jego ujęciu stają się nam bliscy, a naśladowanie ich – realne.

Okładka książkiWspółczesny świat potrzebuje dobrych nauczycieli wiary, ale jeszcze bardziej – świadków. Papież Benedykt XVI, wieloletni wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu książek teologicznych, w swoich homiliach wygłaszanych przy różnych okazjach – a przede wszystkim na audiencjach środowych – przedstawia prawdziwych świadków wiary, wpisanych w rok liturgiczny Kościoła. Zatem w tej książce mamy wszystko, co jest potrzebne na nasze czasy – mamy doskonałego nauczyciela, który jest „słodkim Chrystusem na ziemi” – jak nazywała papieża św. Katarzyna z Sieny, doktor Kościoła.

Benedykt XVI, uznawany za najwybitniejszego żyjącego teologa, przedstawia nam świadków wiary, miłości i działania Boga w człowieku. Co więcej, teksty były wygłaszane przez ostatnie 6 lat, a więc wiedza o przytaczanych przez papieża świętych jest aktualna i uwzględnia najnowsze badania.

Do czego prowokuje nas ta książka? Myślę, że do dwóch postanowień: regularnego życia rytmem Kościoła, co umożliwia liturgia, a ponadto do realizacji świętości we własnym życiu. „Świętość nigdy nie wychodzi z mody. Co więcej, wraz z upływem czasu jawi się coraz wyraźniej i wskazuje na odwieczne dążenie człowieka ku Bogu” – pisze Benedykt XVI. Z tą książką wyruszamy po świętość. A za przykład papież stawia nam m.in. św. Benedyktę od Krzyża, współpatronkę Europy, błogosławionego Jana Pawła II, św. Marię Magdalenę, św. Augustyna, św. Piotra z Damiani i wielu innych.

Nie mamy opracowania na każdy dzień, ale w tym „ogrodzie świętości” spotkamy wielu, w których będziemy mogli przeglądać się. „Bądźcie święci” – wielokrotnie powtarza Benedykt XVI. Warto odpowiedzieć na wezwanie i poszukać inspiracji w tej obowiązkowej lekturze.

Marcin Stradowski

Książkę można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa eSPe.

Zobacz także