Święta Zdzisława z Moraw, Matka Rodziny

Wspomnienia ważnych Świętych - 4 stycznia
W zakonach dominikańskich: wspomnienie obowiązkowe

Zdzisława urodziła się w Krzyżanowie, na Morawach, około roku 1220, z rodziców szlacheckiego pochodzenia i szlachetnego usposobienia. Mając lat dwadzieścia, poślubiła Havła z Jablonnego, kasztelana zamku w Lemberku, który, wierny królowi, zarządzał północnymi Czechami.

Do nowej rodziny i ojczyzny Zdzisława wniosła miłość i obyczaje swego rodu, poświęcając się całkowicie posłudze ubogim, nie lekceważąc przy tym obowiązków domowych oraz otaczając męża i czwórkę dzieci troskliwą miłością. Wspomagając ewangelizację Czech, wspierała rozwój Zakonu Kaznodziejskiego, którego habit i misję przyjęła. Wyprosiła u męża budowę konwentów w Jabłonnem i Turnowie. Zmarła w Jabłonnem w 1252 roku i została pochowana w kościele dominikańskim pod wezwaniem św. Wawrzyńca.

Kult tej, którą od niepamiętnych czasów zwie się w Czechach „panią świętego życia”, zatwierdził papież św. Pius X 25 sierpnia 1907 roku. Papież Jan Paweł II kanonizował ją 21 maja 1995 roku w Ołomuńcu.

Fragment z płyty „Historie dominikańskie”

/zasoby/uploads/files/audio/audio/zdzislawa.mp3

Kolekta z proprium dominikańskiego (pozostała część formularza z tekstów wspólnych o świętych kobietach, które pełniły dzieła miłosierdzia): 

Boże, Ty nauczyłeś świętą Zdzistawę drogi doskonałości przez wypełnianie obowiązków życia małżeńskiego i dzieła miłosierdzia, spraw za jej wstawiennictwem, aby wszystkie rodziny nieustannie się odnawiały i jaśniały świadectwem cnót chrześcijańskich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

mw

Płyta „Historie dominikańskie”

Zobacz także