Święto Apostołów Piotra i Pawła w polskich parafiach prawosławnych

12 lipca kaliska parafia prawosławna obchodziła uroczyście dzień pamięci swych patronów - apostołów Piotra i Pawła. Uroczystości rozpoczęły się jeszcze w przeddzień wieczorem od nabożeństwa całonocnego czuwania, które sprawował ks. Rościsław Kozłowski w asyście ks. Eugeniusza Kosakowskiego i ks. Jarosława Antosiuka.

ObrzędyNastępnego dnia, 12 lipca, Świętą Liturgię w kaliskiej świątyni w asyście przybyłego duchowieństwa, celebrował arcybiskup Szymon, ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej. Nabożeństwo swym śpiewem upiększył chór kameralny z katedry lubelskiej pod dyrekcją Andrzeja Bubleja.

Duchowa agapa tej niewielkiej, bo liczącej zaledwie kilkadziesiąt osób społeczności prawosławnej w Kaliszu została w tym dniu szczególnie wzbogacona. Arcybiskup Szymon przed Świętą Liturgią dokonał poświęcenia ikonostasu, który powrócił do kaliskiej świątyni po gruntownej renowacji. Środki na ten cel udało się pozyskać, dzięki staraniom proboszcza, ks. Mirosława Antosiuka z magistratu kaliskiego. Arcybiskup Szymon z nieukrywaną radością i wzruszeniem podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że cerkiew w Kaliszu odzyskuje swój blask, należyty dla tak szczególnego miejsca jakim jest świątynia Boża.

Dzień ap. Piotra i PawłaNa podziękowaniach się jednak nie zakończyło. Osobom, które w szczególny sposób są zaangażowane w życie tej małej społeczności, sobór biskupów PAKP nadał ordery św. równej apostołom Marii Magdaleny II i III stopnia.

Nieoczekiwanie dla wszystkich zebranych, po wręczeniu odznaczeń nagrodzonym, o głos poprosił prezydent miasta Kalisza, Janusz Pęcherz. W krótkim wystąpieniu przybliżył postać i zasługi abpa Szymona, wspominając jednocześnie o tym, że ekscelencja 31 lipca tego roku obchodzić będzie 25 – lecie swej posługi arcypasterskiej na katedrze łódzko-poznańskiej. W imieniu własnym i przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, Zbigniewa Włodarka, prezydent odznaczył władykę tytułem „Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza”.

Lidzbark WarmińskiUroczystą liturgię sprawowano w tym dniu także w Lidzbarku Warmińskim, w cerkwii świętych Piotra i Pawła. Przewodniczył jej proboszcz białostockiej parafii – ksiądz Włodzimierz Cybuliński. Asystowali mu dwaj księża i diakoni. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi parafianie, a także inni pielgrzymi z cerkwi św. Ducha w Białymstoku. Podczas Liturgii obecny był śpiew chóru, do którego się przyłączyli się pielgrzymi z białostockiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego, przybyli specjalnie na obchody. Po Liturgii wszyscy pielgrzymi udali się do pobliskiej szkoły na przygotowaną przez matuszkę Sołopenko oraz parafian agapę (uroczysty posiłek po Liturgii).

Tekst i foto: ks. Jarosław Antosiuk, Ewa Pawluczuk
Cerkiew.pl

 

Zobacz także