Święto Katedry św. Piotra – kolekta

Postscriptum do mego dawnego cyklu o kolektach. Rok temu 22 lutego wypadła Środa Popielcowa, dlatego dziś robię uzupełnienie o pochodzeniu kolekt dzisiejszego święta w Mszałach Pawła VI i Piusa V.

 

Oryginał łaciński:

Mszał Pawła VI

 

 

Oryginał łaciński:

„Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut nullis nos permittas perturbationibus concuti, quos in apostolicae confessionis petra solidasti. Per Dominum”.

 

 

Oficjalny polski przekład:

Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana.

 

W przekładzie polskim „na opoce apostolskiego wyznania” zostało przetłumaczone jako „na wierze apostoła Piotra”.

Pochodzenie:

Jest to stara rzymska kolekta Mszy Wigilii św. Piotra i Pawła, od Sakramentarzy Gregoriańskich, zarówno papieskiego (ok. 625/638 r.), jak prezbiteralnego (ok. 650/683 r.) aż do Mszału z 1962 r.

 

Mszał Piusa V

 

Tego dnia są dwie kolekty, najpierw o świętym Piotrze, potem komemoracja o św. Pawle.

1. Kolekta o św. Piotrze

 

Oryginał łaciński:

„Deus, qui beato Petro Apostolo tuo, collatis clavibus regni caelistis, ligandi atque solvendi pontificium tradidisti: concede; ut, intercessionis eius auxilio, a peccatorum nostrorum nexibus liberemur”.

 

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.:

„Boże, Ty powierzając świętemu Piotrowi Apostołowi klucze Królestwa Niebieskiego, udzieliłeś mu arcykapłańskiej władzy wązania i rozwiązywania, spraw przeto, abyśmy za jego wstawiennictwem wyzwolili się z więzów naszych grzechów”.

 

Pochodzenie:

Modlitwa znajduje się w dawnych rzymskich sakramentarzach, ale nie pod dzisiejszą datą, gdyż z niewiadomych powodów święto to, istniejące już w IV w., jest w tych sakramentarzach pominięte. W Sakramentarzu Gelazjańskim (ok. 628/715 r.) jest to kolekta Mszy o św. Piotrze w dniu 29 czerwca (przez pewien czas była tendencja do celebrowania 29 VI oddzielnie w dwóch bazylikach Mszy o św. Piotrze i o sw. Pawle), a w Sakramentarzach Gregoriańskich, zarówno papieskim jak prezbiteralnym, jest to modlitwa Nieszpór w dniu 29 czerwca. Natomiast księgi rzymsko-frankijskie i rzymsko-germańskie mają u siebie dzisiejsze święto Katedry św. Piotra z tą właśnie kolektą. Tak mają Frankijskie Sakramentarze Gelazjańskie, np. Sakramentarz z Gellone (ok. 790/800 r.) czy „mieszany” gregoriański Sakramentarz z Fuldy (ok. 975 r.). Jak podaje Mario Righetti, w źródłach z samego Rzymu Katedra św. Piotra pojawia się w wieku XI (Storia liturgica, t. II, Milano 19693, s. 466), we wszystkich późniejszych mszałach święto będzie miało już kolektę „Deus, qui beato Petro”.

 

Mszał Pawła VI

Jest to kolekta Mszy wotywnej o św. Piotrze Apostole.

 

2. Komemoracja o św. Pawle

Oryginał łaciński:

„Deus, qui moltitudinem gentium beati Pauli Apostoli praedicatione docuisti, da nobis, quaesumus, ut, cuius commemoratione colimus, eius apud te patrocinia sentiamus. Per Dominum”.

Przekład wg łac.-pol. Mszału z 1968 r.:

„Boże, Ty oświeciłeś wiele narodów przez nauczanie świętego Pawła Apostoła, spraw, prosimy, abyśmy doznali wstawiennctwa Świętego, którego wspominamy. Przez Pana naszego”.

Pochodzenie:

Sakramentarzach Gregoriańskich oraz w Gelasianum jest to kolekta Mszy o św. Pawle 29 czerwca (Gelasianum) lub 30 (Gregoriana). Ostatecznie Msza pozostanie pod datą 30 VI jako komemoracja św. Pawła. Co do święta Katedry św. Piotra, w źródłach z pełni średniowiecza po kolekcie o św. Piotrze dodaje się komemorację o św. Pawle, podobnie jak np. w  święto Nawrócenia św. Pawła po kolekcie o św. Pawle dodaje się komemorację o św. Piotrze („Deus qui beato Petro”). Tak jest w Ordinarium Innocentego III (ok. 1213/1216 r.) i mszałach póżniejszych.

Mszał Pawła VI

Brak.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....