Święty Łukasz, Apostoł i Ewangelista

Święty Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej. Naukę Chrystusa przyjął przed przystąpieniem do grona św. Pawła. Z zawodu był lekarzem, człowiekiem doskonale wykształconym. Wyznawcą Chrystusa stał się ok. 7 lat po Jego śmierci. Niedługo potem spotkał św. Pawła i przyłączył się do niego jako uczeń, lekarz i wierny towarzysz. Nieznane są losy Łukasza po męczeńskiej śmierci św. Pawła. Prawdopodobnie mieszkał w Beocji, gdzie zmarł, przeżywszy 84 lata.

El Greco, „Święty Łukasz Ewangelista”Święty Łukasz jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Chociaż osobiście nie poznał Jezusa, to wiarygodność swoich dzieł oparł na relacjach naocznych świadków. Formę i układ Ewangelii upodobnił do przekazów swych poprzedników – Marka i Mateusza, natomiast treść wzbogacił o wiele elementów, których tamte Ewangelie nie posiadały, chociażby o tzw. Ewangelię Dzieciństwa Jezusa. Bardzo ważnym i cennym dokumentem jego autorstwa są też Dzieje Apostolskie. Są one jedynym dokumentem o początkach Kościoła i życiu pierwszych chrześcijan. Wydarzenia, o których pisze Łukasz w Dziejach są przekazane z niezwykłą dokładnością i sumiennością, bowiem jako uczestnik podróży apostolskich św. Pawła był ich świadkiem.

Nie wiadomo gdzie znajduje się grób św. Łukasza. Jego relikwie zaś znajdują się m. in. w Wenecji i Padwie.

Święty Łukasz jest patronem Hiszpanii, a także introligatorów, lekarzy, malarzy, rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legend malował on portrety Jezusa, apostołów, a szczególnie Maryi.

W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich kędzierzawych włosach, ubrany w tunikę. Często ukazywany jest w trakcie malowania obrazu. Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, wizerunek Matki Bożej.

Zobacz także