Święty Wojciech – powszechność w lokalności

Św. Wojciech przypomina nam niezwykle mocno, że nie istnieje nic takiego jak Europa i Polska bez chrześcijaństwa. Polski i Europy – parafrazując Jana Pawła II – nie można zrozumieć bez Chrystusa. To On swoją obecnością określił tożsamość Starego Kontynentu, to chrześcijaństwo wprowadziło do naszego dyskursu najistotniejsze pojęcia, bez których nie byłoby ani demokracji, ani liberalizmu, ani Unii Europejskiej.

Św. WojciechMowa oczywiście o zupełnie podstawowym pojęciu osoby, które kształtowało się podczas sporów o Trójce Świętą. Podstaw europejskiej jedności, zrealizowanej a nie tylko postulowanej, trzeba zatem szukać nie w opasłych tomach traktatów europejskich, a w średniowiecznej christianitas. To ona, choć niedoskonała, i jak każde ludzkie dzieło pełna grzechu, było zrealizowaną jednością Europy, w której ludzi różnych narodowości i podległości łączyła wspólna wiara, która nawet wojny nakazywała przerywać na dzień Pański… I w której przed rycerzami i bojownikami do ludów barbarzyńskich zazwyczaj przybywali misjonarze.

Jednak chrześcijaństwo nigdy nie jest ogólne, nigdy nie jest kosmopolityczne, a zawsze przejawia się w języku, kulturze, sztuce i stylu myślenia danego narodu. Dlatego inne jest chrześcijaństwo francuskie, inne niemieckie, ruskie, a jeszcze inne polskie. Nasze jest Wojciechowe, pełne spokoju, ufności, ale i gotowe do ofiarowania życia, byle tylko Chrystus mógł być głoszony bez przemocy. Przy umiłowaniu tej lokalności, swojskości, przy takim religijnym patriotyzmie nie można jednak zapominać, że Kościół jest uniwersalny. I tu z pomocą przychodzi nam ponownie św. Wojciech. Oto bowiem okazuje się, że źródłem, fundamentem, na którym budowany jest polski Kościół jest obcoplemieniec, który dla naszej wiary ofiarował swoje życie…

Ten przykład jest wezwaniem także dla nas. Bo również my powinniśmy nie tylko troszczyć się o własną wiarę i jej rozwój, ale także przekazywać ją. I to nie tylko obcokrajowcom, ale także naszym rodakom i innym Europejczykom. Jak bowiem przed laty to Polska i Polacy potrzebowali chrześcijaństwa, tak teraz potrzebuje go Europa. A dar, który mamy, jest zobowiązaniem. O tym w dniu św. Wojciecha pamiętać trzeba szczególnie mocno.

Tomasz P. Terlikowski – z wykształcenia teolog, był zastępcą redaktora naczelnego i felietonistą tygodnika „Ozon”, redaktor naczelny portalu Fronda.pl. Prowadził w TVP1 program „Między ziemią a niebem” oraz – wspólnie z żoną – program rodzinny „My Wy Oni”.

 

Zobacz także