Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała / Świętego Michała Archanioła

Notatki nt. kolekty dzisiejszego święta, wspólnej dla Mszałów Pawła VI i Piusa V


Tekst: „Deus, qui miro ordine Angelorum ministeria hominumque dispensas, concede propitius, ut, a quibus tibi ministrantibus in caelo semper assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana”.

dwie różnice w stosunku do przekładu z 1968 r.: „…spraw łaskawie, aby na ziemi…”, „…pełnią świętą służbę…”.

Historia modlitwy. Modlitwa występuje w obu Sakramentarzach Gregoriańskich (papieski, ok. 625/638 r. i typu II, ok. 650/683 r.) jako kolekta święta poświęcenia bazyliki Michała Archanioła. Stąd przejmie ją późniejsza tradycja, aż dotąd.

Gdy chodzi o samo święto, powstało ono jako rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki Michała Archanioła przy via Salaria. Pięć formularzy na to święto zgrupował Sakramentarz Leoniański (= Sakramentarz z Werony, ok. 560/590 r.), z tym, że pod datą 30 września (pridie kalendas octobres), w żadnym z nich nie ma jednak kolekty „Deus, qui miro ordine”. Własny formularz na to święto ma także Sakramentarz Gelazjański (ok. 628/715 r.). Gelasianum i oba Gregoriana mają święto już poda datą 29 września (III kalendas octobres).
Z czasem święto, mimo zachowania w tytule odniesienia do poświęcenia bazyliki, nabrało charakteru uczczenia samego Archanioła. Papież Benedykt XV w 1921 r. wprowadził jeszcze święta Archaniołów Gabriela (24 marca) i Rafała (24 października). W ramach posoborowej reformy liturgii święta zostały złączone w jedno pod dzisiejszą datą.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....