Sympozjum „Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata”

W dniach 24-25 października br. w Krakowie odbędzie się sympozjum interdyscyplinarne poświęcone Eucharystii. Hasłem konferencji, organizowanej przez wydziały Teologiczny, Filozoficzny i Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej będą słowa "Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata. W poszukiwaniu współczesnego rozumienia".

"Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił nam niejako w testamencie swą ostatnią encyklikę "Ecclesia de Eucharistia vivit". Cieszę się, że Papieska Akademia Teologiczna podjęła wieloaspektową refleksję teologiczną i pastoralną nad tym cennym dokumentem (…). Życzę, by ten wysiłek inelektualny i organizacyjny przynosił trwały owoc, którym będzie pogłębiona teologia Eucharystii i jej umiłowanie oraz życie Eucharystią. Niech dzieło to służy szerokim rzeszom (…) polskiego społeczeństwa" – napisał w liście do organizatorów i uczestników sympozjum metropolita krakowski, a zarazem Wielki Kanclerz Papieskiej Akademii Teologicznej, abp Stanisław Dziwisz.

Program sympozjum obejmuje trzy sesje, poruszające trzy aspekty Eucharystii: Eucharystia jako Ofiara, Eucharystia jako Uczta i Eucharystia jako obecność. Każda z sesji składać się będzie z trzech 20-minutowych prelekcji i dyskusji panelowej, osnutej wokół poruszonych tematów.

Podczas poniedziałkowej sesji przedpołudniowej (Eucharystia jako Ofiara), trwającej w godzinach 9-12, wypowiedzą się o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB (Eucharystia jako ofiara wg nauki Pisma Świętego), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (aspekt historyczny) oraz ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI. Sesję przedpołudniową zakończy Eucharystia, sprawowana o godz. 12.30 w kościele pw. św. Marka Ewangelisty, który jest kościołem uczelnianym PAT.

Sesję popołudniową, zatytułowaną Eucharystia jako Uczta, otworzy o godz. 15. prelekcja ks. prof. dr hab. Waldemara Chrostowskiego na temat perspektywy biblijnej Eucharystii jako uczty. Następnie swoją wypowiedź pt. "Manducare et manducari. Teologia i praktykta Komunii św. w średniowieczu". Dyskusję panelową poprzedzi prelekcja ks.prof. dr hab. Łukasza Kamykowskiego.

Na wtorek zaplanowano trzecią sesję, zatytułowaną Eucharystia jako obecność. Tematu będą dotyczyły prelekcje ks. prof. dr. hab. Romana Pindla (Obecność Pana w Eucharystii wg tekstów jej ustanowienia), ks. prof. dr. hab. Stanisława Czerwika oraz o. prof. dr. hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP. Zakończy ją Msza św. o godz. 12.30, znów poprzedzona dyskusją panelową.

Jednak organizatorzy sympozjum przewidzieli nie tylko sesje naukowe, ale także wydarzenia kulturalne. Konferencji będzie towarzyszył koncert pt. Eucharystia w muzyce, który odbędzie się w kościele św. Marka w poniedziałek, o godz. 20.00. Drugim wydarzeniem towarzyszącym ma być wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Kanoniczej 19, zatytułowana Sztuka w służbie Eucharystii, której otwarcie zaplanowano na wtorek o godz. 15. Na wystawie zostaną zaprezentowane paramenty liturgiczne.

inf. wł. (MW)

Michał Wsiołkowski

Zobacz także