Szczecin: Zapisy do Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego

Jesienią rusza VI edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego w Szczecinie – kolejne godziny wykładów z liturgiki, historii Kościoła, kolejni święci do zaprzyjaźnienia się, kolejne dźwięki i treningi z emisji głosu, kolejne chwile modlitwy i wspólnoty – wszystko po to, by nasiąkać Bożym Duchem i Pana Boga sobą nie zasłaniać.

Talent muzyczny to nie wszystko – jeśli nie jest podparty wiarą i wiedzą, to szybko może zmienić się w gwiazdorzenie i zamiast do Pana Boga prowadzić, będzie od Niego odciągał. Jak więc przekuć swoje muzyczne pasje i zdolności w modlitwę? Skuteczną odpowiedź znają twórcy Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego, której VI edycja rozpocznie się już we wrześniu.

Przez lata w Centrum Formacji Świeckich przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża organizowane były warsztaty muzyczno-liturgiczne – małe muzyczne skupienia wokół danego okresu liturgicznego lub tematu. W sercach sióstr i uczestników pulsowała jednak jeszcze jedna tęsknota – by takie spotkania nie były jednorazowymi wydarzeniami warsztatowymi z dodatkiem modlitewnym. By przygotować cykl spotkań, w trakcie których osoby zaangażowane w animowanie muzyki w parafiach, scholach i chórach mogłyby nie tylko poznawać nowe pieśni, ale także dokumenty Kościoła. I wreszcie, by w ramach takich spotkań trwać jednomyślnie na modlitwie. Pięć lat temu zaryzykowano – i tak ruszyła pierwsza edycja Szkoły Liturgicznego Animatora Muzycznego, która (jako SLAM) na dobre wpisała się w duchowy pejzaż Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.
Miniony rok przyniósł V edycję SLAM-u; na spotkaniach uczestnicy zgłębiali Katechizm Kościoła Katolickiego, „zaprzyjaźniali się” z Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego, zastanawiali się nad potrzebą obecności łaciny w przestrzeni kościelnej, przygotowywali się do obchodów poszczególnych momentów roku liturgicznego i oczywiście śpiewali – SLAM to przestrzeń poznawania dróg do uwielbiania Pana Boga przez muzykę.

Każdy elemen spotkań – katechezy, warsztaty, konferencje, ćwiczenia, wspólne spotkania i oczywiście wspólna modlitwa (głównie Eucharystia) – ma na celu uczyć, że to o Pana Boga chodzi, że to z Niego ma być moc.

Od czterech lat, równolegle z rozpoczęciem II edycji Szkoły, odbywają się regularne spotkania slamowych absolwentów. Oni są jednym z dowodów, że taka przestrzeń jak SLAM jest potrzebna. Absolwenci na swoich spotkaniach trwają na modlitwie, ale też nieustannie pogłębiają wiedzę – tęsknota za szukaniem jak najlepszych dróg do Pana Boga jest w nich żywo obecna.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora: www.centrumformacji.eu.

mw

Zobacz także