Szkoła Bożego patrzenia

Liturgia słowa: Flp 1,1–11; Łk 14,1–6

„Boże spojrzenie jest wszystkim w życiu duchowym”. Tak krótko ujął sprawę jeden z prawosławnych duchownych. Dzisiejsza scena z Ewangelii stanowi ilustrację tej sentencji. Konflikt pomiędzy Panem Jezusem a faryzeuszami polegał właśnie na innym patrzeniu na świat i ludzi. Ewangelista pisze o faryzeuszach: oni Go śledzili.

W śledzeniu zakodowana była chęć pochwycenia w słowie, w geście itd. Taki zamiar ujawnia w innych sytuacjach Ewangelista. Spojrzenie jest sterowane uprzednim zamiarem widzenia zła. Przy czym, aby mieć pewność, że coś jest złe, trzeba mieć proste kryteria odróżniania dobra od zła. Stąd takie jednoznaczne i uproszczone interpretowanie Prawa. Kiedy Pan Jezus uświadamia im tę ciasnotę, zamykają się. Nie są w stanie po prostu uznać swojego błędu i zmienić postawy. Wzrok szukający zła u innych wyrasta z poczucia zagrożenia albo przynajmniej z poczucia bycia gorszym przy jednoczesnej chęci okazania się lepszym. Myślenie życzeniowe zaślepia refleksję, zamyka na światło prawdy.

Spojrzenie Pana Jezusa jest zupełnie inne. Patrzy na drugiego i widzi jego potrzebę. Nie może obojętnie patrzeć na czyjąś biedę. Pytanie o możliwość uzdrowienia w szabat stawia niejako abstrakcyjny problem, ale wskazując na konkretnego cierpiącego człowieka. Spojrzenie Jezusa jest pełne wrażliwości na autentyczne potrzeby. Taka jest szkoła Bożego patrzenia. Temu służyło zadane przez Pana Jezusa pytanie.

W Liście do Filipian św. Paweł życzy swoim umiłowanym uczniom takiego spojrzenia:

modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze (Flp 1,9n).

Spojrzeniem musi rządzić miłość, aby było ono spojrzeniem na wzór Boga. On nie potrafi patrzeć inaczej. I tylko takie spojrzenie może prowadzić do poznania prawdy.

Włodzimierz Zatorski OSB

Fragment książki „Rozważania liturgiczne na każdy dzień”, t. 5, Tyniec 2010. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec.

Zobacz także