Szkoła Kantorów 2012/2013

Szkoła Kantorów powstała z troski o piękno śpiewu liturgicznego i z potrzeby wzmocnienia przewidzianej w dokumentach Kościoła – funkcji kantora. Wychodzi naprzeciw zarówno amatorom, zajmującym się muzyką liturgiczną, jak i osobom już wykształconym muzycznie.

Poniższa informacja dotyczy roku akademickiego 2012/2013. Sprawdź aktualności.

Logo Szkoły Kantorów Kto to jest kantor?

Kantor to człowiek wierzący, pobożny i śpiewający. Poprzez śpiewanie pomaga modlić się innym w czasie liturgii. To osoba, która zna się na muzyce liturgicznej, jest profesjonalistą w tej dziedzinie. Potrafi dobierać repertuar do Mszy św., inicjować śpiew, śpiewać psalmy, czytania, poszczególne części liturgii godzin i bez problemu poradzi sobie z poprowadzeniem czteroosobowej scholi. Kantor, nawet jeśli nie skończył szkoły muzycznej, wie co to interwał czy trójdźwięk, wie jak poprowadzić rozśpiewkę. Jest praktykiem śpiewu liturgicznego.

Kantor nie próbuje być „gwiazdą”, ale służy innym poprzez podtrzymywanie śpiewu wspólnoty liturgicznej i kierowanie nim. Jego miejsce jest pośród ludu, jest uczestnikiem zgromadzenia liturgicznego. Kiedy w czasie sprawowanej liturgii nie ma chóru, kantor czuwa nad inicjowaniem poszczególnych śpiewów oraz, poprzez swoją postawę, troszczy się o to, by wierni brali czynny udział w śpiewie. Jego postawa generuje jedność i zaangażowanie osób znajdujących się na liturgii.

Szkoła Kantorów działa od roku w Krakowie przy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Powstała z troski o piękno śpiewu liturgicznego i z potrzeby wzmocnienia przewidzianej w dokumentach Kościoła – funkcji kantora.

Aby pełnić funkcję kantora potrzeba rzetelnej wiedzy na temat muzyki liturgicznej oraz konkretnych umiejętności muzycznych. Szkoła Kantorów wychodzi naprzeciw zarówno amatorom, zajmującym się muzyką liturgiczną, którzy z różnych przyczyn nie mogli zdobyć wykształcenia muzycznego w ramach systemu oświaty oraz osobom już wykształconym muzycznie, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie muzyki liturgicznej.

Szkoła została podzielona na dwa lata:

 1. Pierwszy rok – będziemy poznawać podstawy muzyki, rozwijać aparat głosowy i uczyć się jaka jest rola kantora w Kościele. Poświęcimy czas śpiewowi czterogłosowemu i podstawom chorału gregoriańskiego.
 2. Drugi rok – ma na celu pogłębienie umiejętności dotyczących prowadzenia scholi oraz zdobycie rzetelnej wiedzy na temat chorału gregoriańskiego i tradycyjnych śpiewów religijnych.

Szkoła Kantorów to miejsce, gdzie nacisk kładziony jest przede wszystkim na zdobywanie umiejętności praktycznych, których rezultaty uczestnicy mogą realnie wykorzystać w środowiskach liturgicznych, z których się wywodzą. Szkoła pozwala posiąść wiedzę i praktyczne umiejętności, które umożliwiają inicjowanie i prowadzenie śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym w zakresie śpiewów kościelnych.

Ukończenie Szkoły Kantorów jest poświadczone certyfikatem, który potwierdza ilość przepracowanych godzin. Dla księży proboszczów może stać się zachętą do przywrócenia funkcji kantora w kościele.

Czas i miejsce

Zajęcia Szkoły Kantorów – zarówno pierwszego, jak i drugiego roku odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w soboty, przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12, w godzinach: 9:00–17:00.

Terminy spotkań na rok 2012/2013:

 1. Semestr I 
  • 13 października 2012
  • 27 października 2012
  • 10 listopada 2012
  • 24 listopada 2012
  • 8 grudnia 2012
  • 15 grudnia 2012
  • 12 stycznia 2013
  • 26 stycznia 2013
  • Sesja zjazdowa: 9 lutego 2013
 2. Semestr II 
  • 23 lutego 2013
  • 9 marca 2013
  • 16 marca 2013
  • 13 kwietnia 2013
  • 27 kwietnia 2013
  • 11 maja 2013
  • 25 maja 2013
  • 8 czerwca 2013
  • Sesja zjazdowa: 22 czerwca 2013

Przedmioty

 1. Rok pierwszy
  • Zasady muzyki – Zajęcia z zasad muzyki będą miały kluczowe znaczenie dla tych osób, które nie posiadają wykształcenia muzycznego i do tej pory zajmowały się muzyką w amatorski sposób. Pozwolą na poznanie i uporządkowanie wiedzy na temat teorii muzyki. Będziemy uczyć się wybranych zagadnień – tych, które potrzebne są w praktyce kantorskiej, m.in. płynnego poruszania się w kluczu wiolinowym i basowym, rytmu, interwałów, tonacji, trójdźwięków i ich przewrotów. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w materiały, na podstawie których będzie mógł systematycznie ćwiczyć swoje umiejętności w przerwach między zjazdami. Należy liczyć się z pewną ilością zadań domowych, mających na celu ugruntowanie wiedzy zdobytej na zajęciach.
  • Praktyczne Umiejętności Kantorskie, czyli PUK – PUK to przede wszystkim zajęcia praktyczne; to połączenie elementów zajęć z czytania nut a’vista i kształcenia słuchu – będziemy ćwiczyć swoją muzykalność. To, co poznamy na zasadach muzyki, poćwiczymy na PUK–u. Będziemy uczyć się rozpoznawania i śpiewania interwałów, trójdźwięków (również używając kamertonu), a przede wszystkim ćwiczyć czytanie nut głosem.
  • Zbiorowa emisja głosu – Na zajęciach ze zbiorowej emisji głosu będziemy się uczyć sposobów na rozśpiewywanie siebie i 4–głosowej scholi. Będziemy również poszukiwać poprawnego w estetyce brzmienia głosu w śpiewie i w mowie oraz poszerzać swoje indywidualne zdolności wokalne.
  • Śpiew liturgiczny – Kim jest kantor? Jakie jest jego miejsce w Kościele? Jakie przepisy regulują kwestie związane z muzyką liturgiczną i gdzie ich szukać? Co to jest chorał i dlaczego warto go śpiewać? Na te i wiele innych, ważnych pytań odpowiemy sobie na zajęciach ze śpiewu liturgicznego. Bycia kantorem – śpiewakiem liturgicznym będziemy uczyć się od Mistrzów – Roberta Pożarskiego, Marcina Bornusa–Szczycińskiego, Sławomira Witkowskiego, Anny Brody.
 2. Rok drugi
  Zajęcia na drugim roku będą rozwinięciem zajęć z roku pierwszego. Nie będziemy już zajmować się teorią muzyki, zajmiemy się przede wszystkim praktyką. Zajęcia będą odbywać się w dwóch blokach tematycznych – Prowadzenie scholi oraz Śpiew liturgiczny.

  • Prowadzenie scholi – Na zajęciach z prowadzenia scholi będziemy ćwiczyć pracę z zespołem wokalnym. Zajęcia będą miały praktyczny charakter – każdy uczestnik będzie miał możliwość zetknięcia się z czterogłosową scholą, pod czujnym okiem prowadzącego. Prowadzący będzie wskazywał właściwy kierunek pracy – pokazywał dobre strony i korygował błędy. Będziemy uczyć się pracy z kamertonem, umiejętnego podawania dźwięków, dyrygowania, wydobywania z zespołu tego, co najpiękniejsze we wspólnym muzykowaniu. Podkreślimy szczególny rodzaj prowadzenia zespołu liturgicznego i to, co odróżnia go od zwykłego zespołu muzycznego.
  • Śpiew liturgiczny – Zajęcia ze śpiewu liturgicznego będą urozmaicone. Poprowadzą je Mistrzowie, od lat związani z muzyką liturgiczną w Polsce – kantorzy, specjaliści od chorału gregoriańskiego i tradycyjnych śpiewów kościelnych. Poznamy szczegółową wiedzę na temat chorału. Nauczymy się notacji chorałowej, poznamy wszystkie tony gregoriańskie, nauczymy się śpiewać m.in. hymny, antyfony, psalmy, responsoria, czytania. Na zajęciach z tradycyjnych śpiewów kościelnych zakosztujemy żywej tradycji lokalnych społeczności – będziemy poznawać bogactwo repertuaru o archaicznym rodowodzie, fascynujący sposób jego funkcjonowania, zróżnicowany sposób wykonywania. Zobaczymy starodawne instrumenty i pośpiewamy dziadowskie pieśni.

Zasady rekrutacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie zarówno na pierwszy, jak i na drugi rok Szkoły Kantorów powinien:

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.liturgia.pl/zapisy/szkolakantorow oraz w jego ramach dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 35 zł.
 2. Wziąć udział w przesłuchaniu, które odbędzie się 6 października 2012 (sobota), przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Przesłuchanie zostanie przeprowadzone przez wykładowców Szkoły Kantorów. Kandydat, za pomocą zaprezentowanego utworu oraz prostych ćwiczeń wokalno – muzycznych, powinien wykazać się posiadaniem podstawowego słuchu muzycznego oraz głosu predysponującego do pełnienia funkcji kantora.
 3. Lista osób przyjętych do Szkoły Kantorów zostanie ogłoszona 7 października 2012.

Wymagania

 1. Rok pierwszy
  1. Kandydat nie musi posiadać wykształcenia muzycznego.
  2. Proszę przygotować jeden utwór a cappella lub z akompaniamentem:
   • Pieśń liturgiczną lub
   • Dowolny utwór muzyczny.
  3. Trzeba będzie wykazać się umiejętnością w zakresie:
   • Odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie w różnych rejestrach,
   • Powtórzenia krótkiej melodii,
   • Powtórzenia krótkiego, wyklaskanego rytmu,
   • Dla zaawansowanych kandydatów: rozpoznawania interwałów i trójdźwięków.
 2. Rok drugi
  Osoby, które ukończyły pierwszy rok Szkoły Kantorów i uzyskały certyfikat proszone są jedynie o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. Proszę nie dokonywać opłat rekrutacyjnych, ani nie przychodzić na przesłuchanie.

  Wobec kandydatów, którzy nie ukończyli pierwszego roku Szkoły Kantorów wymagana jest znajomość zasad muzyki na poziomie pierwszego stopnia szkoły muzycznej oraz udział w przesłuchaniu, które odbędzie się 6 października 2012, przy klasztorze oo. Dominikanów (zasady jw.). Prócz wykonania prostych ćwiczeń wokalno–muzycznych, trzeba będzie także wykazać się umiejętnością śpiewania i rozpoznawania interwałów oraz trójdźwięków. W trakcie przesłuchania zostanie sprawdzona znajomość zasad muzyki.

Płatności

 1. Rok pierwszy
  Miesiąc nauki na pierwszym roku w Szkole Kantorów wynosi 130 zł.
  Opłata za rok nauki (obydwa semestry) wynosi 1150 zł.
 2. Rok drugi
  Miesiąc nauki na drugim roku w Szkole Kantorów wynosi 145 zł.
  Opłata za drugi rok nauki (obydwa semestry) wynosi 1300 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty – za każdy semestr osobno. O szczegółach płatności będziemy informować na bieżąco.

Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Bajda
tel. 798 248 700
szkolakantorow@liturgia.dominikanie.pl

Zgłoszenia Zgłoszenia internetowe

Zobacz także