Szkoła Śpiewania Chorału

W październiku w Warszawie rozpoczną się zajęcia Szkoły Śpiewania Chorału. Zajęcia poprowadzi Robert Pożarski. Raz w miesiącu w niedzielę odbędzie się seminarium na tematy liturgiczne prowadzone przez zaproszonego znawcę tematu. Bardzo gorąco zapraszamy.

W październiku w Warszawie rozpocznie się pierwszy semestr Szkoły Śpiewania Chorału. Przez trzy miesiące uczestnicy będą zajmować się sprawami podstawowymi, czyli:

  • systemem ośmiu tonów kościelnych i zasadami modalności,
  • kanonicznymi formami liturgii godzin (nieszpory, laudesy etc.),
  • nauką śpiewania psalmów – zarówno po łacinie, jak i po polsku,
  • nauką śpiewania capitulów, lekcji i oracji.

Prawdopodobnie w Adwencie elementem Szkoły staną się Laudesy śpiewane w każdą niedzielę o godz. 10.30 przed Mszą św. Zwieńczeniem tego etapu pracy będzie Wigilia Epifanii, odprawiona w kościele pokamedulskim na Bielanach w nocy z 5 na 6 stycznia 2011 r.

Zajęcia będą odbywały się w soboty w godzinach 15:00 – 18:00 na Bielanach, ul Dewajtis 3. Pierwsze spotkanie 16 paźdzernika 2010 r. na plebanii u ks. Wojciecha Drozdowicza – Proboszcza Lasu Bielańskiego.

Zajęcia poprowadzi Robert Pożarski. Raz w miesiącu w niedzielę odbędzie się seminarium na tematy liturgiczne prowadzone przez zaproszonego znawcę tematu.

Udział w zajęciach jest odpłatny. W zależności od formy uczestnictwa będzie wynosić 150 zł za cały I semestr, lub 20 zł za udział w pojedynczych zajęciach. Ostateczne szczegóły organizacyjne zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu.

Kontakt z organizatorami: Marcin Szargut, tel.: 518 359 175, e-mail: m.szargut@wp.pl.

td

Zobacz także