Teologia dziecięca – odsłona VII

Budzę moje córki odsłaniając zasłony i puszczając im muzykę, którą lubią. Jako że zwłaszcza Marianka budzi się z pewnym trudem, niekiedy od startu muzyki do momentu, kiedy dziewczynki zasiadają do śniadania upływa tyle czasu, że płyta zmierza już ku końcowi. Tak było i dzisiaj, gdy puściłem im "Serce i rozum" Jacka Kowalskiego.

W czasie, kiedy Marianka pochłaniała płatki z mlekiem rzeczony bard śpiewał "legendę dominikańską" O świętych Albercie i Tomaszu (tu pozwolę sobie na kryptoreklamę, mianowicie pieśń ta będzie również na najnowszej płycie Kowalskiego, a płytę tę wydaje nasz Ośrodek). Tekst mówi, jak to w klasztorze w Köln Albert Wielki, który wszak, jak mówią przekazy, był ostatnim człowiekiem mogącym się pochwalić, że posiadł wszelką dostępną ówcześnie wiedzę, parając się czarną magią wyhodował homunkulusa. Nie wdając się tu w szczegóły, kim/czym jest homunkulus wystarczy powiedzieć, że miał on być, podobnie jak Albert, posiadaczem wszelkiej możliwej wiedzy. Uczeń Alberta, Tomasz z Akwinu, palony ciekawością zakradł się do celi mistrza i wszczął rozmowę z homunkulusem mówiąc: "Jeśliś mądry stwór, to odpowiedz na pytanie: czy istnieje Bóg? A jeżeli tak, to jak?" Stwór zaś odpowiedział tak (to też cytat): "Jestem najmądrzejszym stworem, jaki może być. Lecz czy Bóg istnieje, nie wiem i nie powiem ci. Wybacz mi, Tomaszu, lecz nie jest to rozumu rzecz".

Argumentacja, jakiej "polemizując" z homunkulusem (polecam płytę) użył Tomasz pokazuje, że odpowiedź już znał i że jego pytanie było czysto retoryczne. 

Natomiast komentarz Marianki (znad płatków z mlekiem) brzmiał: "Tylko Bóg wie, czy istnieje".

Nieoświecona dziecięca naiwność? Chciałbym taką mieć.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.