Teologia dziecięca – odsłona XXI

Ku mojej (naszej) radości pewne inklinacje w kierunku poszukiwań teologicznych zaczyna ostatnio zdradzać nasza młodsza córka czyli Jagódka.

Mają one innych charakter niż w przypadku Marianki. Ta ostatnia to typ intelektualistki, dla niej liczy się zadawanie pytań, drążenie tematu (a dlaczego?…, a dlaczego?…, a dlaczego?…) i udzielanie precyzyjnych odpowiedzi. Swoich pomysłów czy interpretacji nie chowa w zanadrzu – przeciwnie, testuje je ad hoc w procesie werbalizacji ciągłej. Jagoda jest intuicjonistką, która zbiera to, co usłyszy czy zobaczy i rzadko kiedy własne konstrukcje eksterioryzuje. Ale kiedy już to robi, wychodzą one z jakiejś archetypowej głębi, stąd cechuje je mądrość niedyskursywna i, co ciekawe, często mityczna i "ikoniczna" aczasowość. I zwykle mają formę jednozdaniowego aforyzmu, wypowiedzianego nagle, bez żadnego szczególngo kontekstu. 

I tak właśnie jechaliśmy dzisiaj samochodem, kiedy w pewnym momencie Jagódka ni stąd ni zowąd oświadczyła starszej siostrze: "Marianna, kiedy Pan Jezus się narodził, to ludzie dopiero wtedy powstali, bo to On ich wybawił".

Potężny jest ten obraz.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.