Tłumaczymy teksty o liturgii

Aby udostępnić wartościowe treści i nasze projekty szerokiemu gronu odbiorców, rozpoczęliśmy projekt tłumaczenia ich na najpopularniejsze języki. Zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu tłumaczy wszelkich języków.

Poszukujemy osób do tłumaczenia na dowolny język, a zwłaszcza angielski, hiszpański, włoski. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt; po uzgodnieniu szczegółów, przesyłamy tekst do tłumaczenia. Nie wyznaczamy konkretnych terminów, oczekujemy jedynie dobrej znajomości języka.

Niezależnie od tego poszukujemy również wolontariuszy, chętnych do zaangażowania się w prace nad nowym serwisem internetowym – zarówno w zakresie redakcji i korekty tekstów, jak i prac technicznych.

Dodatkowe informacje i dane do kontaktu można znaleźć na stronie projektu w serwisie Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, która jest wydawcą Liturgia.pl.

am

Zobacz także