Tridentina w Wieczerniku

W najnowszym numerze "Wieczernika", pisma formacyjnego Ruchu Światło-Życie (nr 205, maj-czerwiec 2015), ukazał się m.in. mój artykuł nt. Summorum Pontificum i tradycyjnej liturgii. Fragment artykułu został zamieszczony tutaj: http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/forma-starsza_id1996

Tekst napisałem na zamówienie Redakcji i zamówienie to zrealizowałem bardzo chętnie. Musiałem trzymać się rygoru limitu objętości tekstu, więc napisałem mniej niż sam bym chciał, ale jakoś poszło. Oparłem się przede wszystkim na instrukcji „Universae Ecclesiae”, która w pkcie 8 wymienia trzy cele „Summorum Pontificum”. Można właściwie mój tekst określić jako komentarz do tego punktu instrukcji.

Przyjąłem za bardzo dobry znak, że pismo RŚŻ, środowiska które przecież w jakimś sensie wyrosło z reformy liturgii, nie wycisza tematu liturgii tradycyjnej, ale w otwarty sposób podejmuje go w ramach numeru poświęconemu Eucharystii. Przyjmuję to jako jeden ze znaków zasypywania przepaści.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....