Triduum do św. Jacka

Triduum do św. Jacka można odprawić w każdym czasie, a szczególnie przed Jego uroczystością. Do podanych niżej modlitw można codziennie dołączyć wezwania litanijne do św. Jacka.

MODLITWA WSTĘPNA

O umiłowany święty Jacku, nasz Patronie i cudotwórco, oddajemy najwyższy hołd Bogu za to, że Cię powołał do tak wielkiej świętości i postawił na ziemi śląskiej jako wzór do naśladowania. Pragniemy też oddać cześć Niepokalanej Matce Boga i naszej Królowej, której byłeś wiernym synem i którą nauczyłeś nas czcić przez Różaniec święty. Zapewniła Cię Najświętsza Maryja Panna, że o cokolwiek poprosisz Jej Syna, otrzymasz za Jej Wstawiennictwem. Pragniemy wytrwale naśladować Twoje cnoty, bo wtedy odpowiemy najlepiej najmiłościwszej woli Boga względem nas. A Ty, święty Jacku, Patronie nasz, wstawiaj się za nami u Boga i wyproś nam łaski, o które Cię błagamy. Amen.

DZIEŃ I: Święty Jacku, uproś nam silną wiarę, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do kótrego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która nie załamywałaby się w trudnościach życia, wiarę żywą, która pociągałaby nasze serca do gorliwej służby Bożej, wiarę radosną, abyśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen. Odmów dziesiątkę Różańca.

DZIEŃ II: Święty Jacku, gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą wolę w&nasp;pracy dla Boga i ludzi, szukamy źródła Twych sił. Znajdujemy je w Twojej głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu. Obyśmy zrozumieli, jak wielkiem skarbem jest dla nas Naświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia umacniali się udziałem w Eucharystycznej Ofierze, poprzez częstą Komunię świętą i modlitwę u stóp tabernakulum. Uproś to nam u Boga, św. Jacku, nasz Patronie. Amen. Odmów dziesiątkę Różańca.

DZIEŃ III: Święty Jacku, Najświętsza Maryja Panna była Ciebie Matką miłości, Mistrzynią i Panią. Zawsze czciłeś Maryję i nosiłeś ze sobą Jej wizerunek, w Jej ręce składałeś swoje trudy, bo wiedziałeś, że kto złączony jest Matką Naświętszą, ten od Boga nigdy nie odstąpi.

Błagamy Cię, święty nasz Patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Najświętszej Dziewicy, abyśmy wzmocnili naszą miłość tu na ziemi i zdobyli wieczną chwałę w niebie.

 

mg

Zobacz także