Trwa drugi tydzień Synodu Biskupów poświęconego Eucharystii

W poniedziałek w Watykanie rozpoczął się drugi tydzień XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Od poniedziałku do środy w czasie kongregacji ogólnych głos zabierać będą eksperci, we wtorek zaś zgromadzeni wysłuchają "bratnich delegatów", reprezentujących inne Kościoły i wspólnoty kościelne.

Od poniedziałku do środy w czasie kongregacji ogólnych głos zabierać będą eksperci, we wtorek zaś zgromadzeni wysłuchają "bratnich delegatów", reprezentujących inne Kościoły i wspólnoty kościelne. Wolne wnioski kontynuowane będą w dzisiaj i we wtorek, w środę zaś cale popołudnie wypełni podsumowanie dotychczasowej dyskusji (tzw. relatio post disceptationem). Grupy językowe, które zbiorą się w czwartek i piątek. W piątek popołudniu przedstawią sprawozdania ze swych prac, poświeconych ustaleniu tzw. prepositiones, propozycji, które na zakończenie synodu przekazane zostaną Papieżowi. W sobotę rano powinien być gotowy szkic orędzia, które ojcowie synodalni wystosują do całego Kościoła przed opuszczeniem Rzymu. Ostateczny kształt tego dokumentu przyjęty zostanie 18 bm.

Kolejne dwa dni poświecone zostaną na poprawki do propozycji. Również w piątek 21 bm. odbędzie się głosowanie nad tekstem orędzia, a w sobotę 22 października przyjęta zostanie ostateczna wersja propozycji.

20 października ojcowie synodalni wysłuchają koncertu, zorganizowanego specjalnie dla nich, a także będą gośćmi Benedykta XVI w Domu św. Marty, gdzie mieszkali kardynałowie, biorący udział w kwietniowym konklawe.

Po pierwszym tygodniu prac dyskusje, w której głos zabrało już około stu ojców synodalnych zdominowały takie sprawy, jak: obrona przez wypaczeniami w sprawowaniu liturgii eucharystycznej, troska o prawidłową ketechezę eucharystyczną, obrona rodziny i życia, spadek udziału wiernych w Mszy św., możliwość i granice przyjmowania Komunii św. w innych Kościołach chrześcijańskich, odmowa jej osobom rozwiedzionym, żyjącym w związkach niesakramentalnych, celibat księży.

Wiele z nich podjęto także podczas wprowadzonej teraz po raz pierwszy "godziny wolnych wniosków", zamykającej każdego dnia obrady od godz. 18 do godz. 19. W kolejnej fazie dyskusja przeniesie się na forum mniejszych grup, zwanych "circuli minores", które odpowiadają podziałom językowym uczestników synodu.

Synod Biskupów zakończy w niedzielę 23 października poranna Msza św. w Bazylice Watykańskiej, podczas której Papież dokona pierwszych kanonizacji za swego pontyfikatu. Świętymi ogłoszeni zostaną m. in. dwaj Polacy: arcybiskup Józef Bilczewski i ksiądz Zygmunt Gorazdowski, beatyfikowani przez Jana Pawła II we Lwowie 26 czerwca 2001 roku.

inf. KAI

 

Zobacz także