Trwają prace nad posynodalną adhortacją o Eucharystii

Przygotowuje się już posynodalną adhortację apostolską o Eucharystii w życiu i misji Kościoła. Pracom nad tym papieskim dokumentem poświęcono dwudniowe spotkanie rady sekretariatu generalnego Synodu Biskupów. W zebraniu uczestniczyło 8 kardynałów oraz 6 arcybiskupów i biskupów z różnych krajów.

Radę w obecnym składzie wybrano w październiku 2005 roku na zakończenie 11. zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów. Zaraz po wyborze spotkała się po raz pierwszy. Jej drugie zebranie odbyło się w dniach 30 i 31 stycznia b.r., a 6 lutego ogłoszono relacjonujący je komunikat prasowy.Członkowie rady obradowali w dwóch grupach językowych: angielskiej i włoskiej. Podjęto refleksję nad propozycjami ostatniego Synodu, włączając je w ogólny schemat dokumentu. Poruszono też kwestie procedury prac synodalnych, mając na względzie możliwości zmian.

Pozytywnie oceniono nowości wprowadzone na pierwszym Synodzie pontyfikatu Benedykta XVI – takie jak godzinne "wolne dyskusje" na zakończenie popołudniowych obrad w auli. Rada sekretariatu generalnego Synodu Biskupów spotka się znowu w dniach 1-2 czerwca b.r.

inf. KAI

 

Zobacz także